STT 77 – Samen Slimmer

Wisdom of the Crowd
In de toekomstverkenning ‘Wisdom of the Crowd’ heeft STT-projectleider Maurits Kreijveld in de periode 2009-2011 verkend hoe de toekomst van samenwerken en samenleven eruit zou kunnen zien over twintig jaar. Daarbij zijn meer dan honderd experts betrokken geweest via interviews, workshops, debatten en schriftelijke bijdragen. De stuurgroep bestaande uit Marleen Stikker, Jaap van den Herik, Erwin Blom, Peter Werkhoven, Ben Schouten en Paul ’t Hoen gaf mede richting aan de verkenning.

De uitkomsten en de ontwikkelde toekomstbeelden worden beschreven en geïllustreerd in het boek ‘Samen slimmer. Hoe de ‘wisdom of crowds’ onze samenleving verandert.’ Ruim twintig van experts die bij de verkenning betrokken waren leverden een gastbijdrage aan het boek. Op 11 april 2012 werd het boek tijdens een wervelende slotconferentie ‘Een parlement met 17,6 miljoen zetels. Burgers aan de macht in 2030’ gepresenteerd en door stuurgroepvoorzitter Marleen Stikker overhandigd aan Gerdi Verbeet, toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer.

Samen Slimmer
Hoe de ‘wisdom of crowds’ onze samenleving kan veranderen
Auteur: Maurits Kreijveld, 2012
ISBN:  978-94-91397-02-8
Samen slimmer: de STT-uitgave is uitverkocht. De gelijknamige herdruk is via de boekhandel te bestellen.

De resultaten van de toekomstverkenning zijn onder meer verankerd via de website http://wisdomofthecrowd.nl waar het gedachtegoed verder wordt uitgedragen en doorontwikkeld.

Achtergrond

De ‘wisdom of crowds’ wordt vaak aangeduid als het fenomeen dat een grote groep gewone burgers in staat is om een betere inschatting te maken of beslissing te nemen dan een of enkele experts. Crowdsourcing, co-creatie en zelforganisatie zijn vormen waarin de wisdom of crowds wordt benut.

In de toekomstverkenning is onder andere gekeken naar de verwachte technologische ontwikkelingen op het gebied van intelligente netwerken, ‘Big Data’, kunstmatige intelligentie en doehetzelf-technologieën als 3D-printing en synthetische biologie. En vragen als: Hoe kunnen mensen en computers in de toekomst zodanig verbonden dat zij gezamenlijk intelligenter zijn dan afzonderlijk? Hoe kan de samenleving beter gebruik maken van ieders talenten en kennis nu we wereldwijd een bijdrage kunnen leveren aan een collectief vraagstuk zoals onze gezondheid en het milieu? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de maatschappij en organisaties zoals de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties (NGO’s, vakbonden, verenigingen, ..)?

stt-samen-slimmer-proces.004