Vooruitkijken naar 2050. Trendanalyse Nederlandse economie

Nemen robots onze banen over? En zullen cryptomunten de huidige valuta verdringen? Staat ons een nieuwe economische crisis te wachten? En zullen we een succesvolle transitie maken van een lineaire naar een circulaire economie? Zal de globalisering doorzetten of leidt een internationale handelsoorlog tot een meer gesloten economie? Is de Europese Unie nog een lang leven beschoren? En is het Nederlandse sociale zorgstelsel houdbaar in het licht van de vergrijzing?

Eerste stap naar scenariomethode

De laatste jaren is er in de Nederlandse media veel aandacht voor dit soort vragen over de Nederlandse concurrentiepositie, de arbeidsmarkt, het sociale zekerheidsstelsel en de kwetsbaarheid van de Nederlandse economie. Zodra toekomstgerichte vragen zich kenmerken door  complexiteit en onzekerheid is het verstandig om gebruik te maken van de scenariomethode. Dit trendonderzoek is de eerste stap daartoe. In deze trendanalyse staan technologische ontwikkelingen centraal maar minstens zo belangrijk zijn de effecten daarvan  op demografische, ecologische en politieke ontwikkelingen.

Over deze uitgave

Vooruitkijken naar 2050. Trends die de toekomst van de Nederlandse economie beïnvloeden
Redactie Silke den Hartog, 2018

De pdf van deze publicatie is gratis te downloaden.

Click here for the English version.

Over STT

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.