Voortschrijdende inzichten. De geschiedenis van 50 jaar STT

Terugkijken doen we niet vaak bij STT. Liever kijken we vooruit, op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk gebied en proberen we in te schatten wat die ontwikkelingen kunnen betekenen. Maar op gezette tijden is het goed om terug te kijken. Het 50 jarig bestaan van STT in februari 2018 is natuurlijk bij uitstek zo’n moment om de balans op te maken en in kaart te brengen wat er allemaal is gebeurd en wat STT voor elkaar heeft gekregen.

Niet gering

Dat is niet gering. Dat blijkt niet alleen uit de bijna 100 toekomstverkenningen en quick scans die in die 50 jaar zijn uitgevoerd, we laten het ook zien in het jubileumboek ‘Voortschrijdende inzichten. De geschiedenis van 50 jaar STT’. In dit boek laten we mensen aan het woord die in die 50 jaar een belangrijke rol bij en voor STT hebben gespeeld. Zo spraken we alle oud-directeuren, een paar oud-voorzitters, diverse oud-projectleiders en een aantal hoogleraren die bij STT waren betrokken. Ook lieten we mensen ‘van buiten’ reageren op door STT uitgevoerde toekomstverkenningen. We keken ook naar de toekomst. Vier Young STT’ers geven het belang van STT aan en vertellen hoe zij de toekomst voor STT zien.

De blik vooruit

Vooruit kijken blijft onze ‘core business’. Hoewel de toekomst complex en onzeker is, weten we wel zeker dat STT met de steun van onze huidige en toekomstige partners de toekomst zal blijven verkennen.

Het boek is te downloaden of te bestellen als hardcopy (Klik hier en vul uw adresgegevens in. Verzend- en handlingskosten brengen wij apart in rekening).