Technologiemonitor 2018. Een nieuw perspectief op technologische doorbraken

We kunnen ons niet meer voorstellen dat we ooit konden leven zonder technologieën als elektriciteit, de auto, internet, de mobiele telefoon. En toch was het ooit maar de vraag of deze veelbelovende technologieën hun belofte zouden invullen. Immers, de geschiedenis is rijk aan technologieën waarvan we grote verwachtingen hadden maar die nooit hebben kunnen inlossen. Denk maar aan de beeldtelefoon, de geurbioscoop of de Concorde. Ook tegenwoordig zijn we benieuwd of technologieën  als het ‘Internet of Things’, de ‘Hyperloop’ of aardwarmte ons leven voor altijd zullen veranderen.

Inzicht krijgen

Om inzicht te krijgen wat mogelijke ‘breakthrough technologies’ zullen worden, heeft STT in samenwerking met Roland Ortt en Bram Dees van de TU Delft een project onder de naam ‘De Breakthrough Technology Monitor’ gedaan. Doel van het project was om in kaart te brengen van welke technologische doorbraken verwacht kan worden dat zij tot fundamentele verandering zullen leiden en welke condities bepalend zijn voor het uitkomen van die verwachting. Roland en Bram hebben van vier zogenaamde technologische doorbraken onderzocht hoe die ontwikkeld zijn in de loop der tijd. Dat zijn: blockchain, 3D printen, de zelfrijdende auto en ‘Augmented Reality’. Daarbij is gekeken naar wanneer deze doorbraken voor het eerst zijn uitgevonden, wanneer de eerste prototypes zijn ontwikkeld en vanaf wanneer marktdiffusie is opgetreden.

Publicatie

In de publicatie Technologiemonitor 2018. Een nieuw perspectief op technologische doorbraken brengen zij in kaart welke factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van technologische doorbraken. Deze factoren zijn condities waaraan voldaan moet worden zodat de ontwikkeling van de technologie voortgaat, zoals kennis over de technologie, sociaal-culturele aspecten, de ‘product performance’ en regelgeving. Deze factoren laten zien dat technologieontwikkeling niet vanzelf gaat. Technologieën komen niet volledig uit de lucht vallen en zijn niet het resultaat van een willekeurig proces. Met behulp van deze factoren wordt duidelijk dat technologieontwikkeling gevolgd, verklaard en gemanaged kan worden. En gegeven het maatschappelijk en economisch belang van doorbraaktechnologieën is dat meer dan goed nieuws.

Over deze uitgave

Technologiemonitor 2018. Een nieuw perspectief op technologische doorbraken: 3D printen, Blockchain, Zelfrijdende auto, en Augmented Reality Roland Ortt, Bram Dees, 2018.
PDF en Engelstalige PDF gratis. Geen hardcopy beschikbaar.

Over STT

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden. We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.