STT 91 – Nationale Toekomst Monitor 2019

De Nationale Toekomstmonitor werd in 2016 voor de eerste keer gehouden, en is in 2019 herhaald. STT heeft in samenwerking met Ipsos en Tilburg University aan +1000 Nederlanders gevraagd hoe ze denken over mogelijke toekomstige technologische ontwikkelingen en over maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in biotechnologie, robotica, digitalisering en veiligheid. En over hoe snel (of hoe traag) ze technologische ontwikkelingen zien doorbreken, welke technologieën ze wenselijk vinden en wat er nú moet gebeuren om de toekomst positief te beïnvloeden. Het resultaat is een representatief beeld van hoe Nederlanders anno 2019 denken over technologie en de toekomst.

Niet alleen experts

Meestal worden, om een idee te krijgen van de toekomst, experts naar hun mening gevraagd. En dat is logisch omdat hun kennis onze samenleving op een hoogwaardig peil gebracht heeft. Zo laten we bruggen bouwen door afgestudeerde ingenieurs, en worden we gediagnosticeerd en geopereerd door goed opgeleide medici. Onze CV-monteur heeft een vakopleiding en is gecertificeerd, en een advocaat heeft rechten gestudeerd. Toch pleiten professionele toekomstverkenners ervoor om ook te luisteren naar de niet-experts. Want kennis op basis van analyse en historische data zijn niet altijd de beste raadgever voor de toekomst. De Nationale Toekomstmonitor geeft de niet-expert een stem.

Zinvolle brede maatschappelijke discussie

De Nationale Toekomstmonitor draagt bij aan een zinvolle brede maatschappelijke discussie over de toekomst, zoals die in een democratisch, dynamisch en open land als Nederland continu gevoerd zou moeten worden.

Over deze uitgave

Nationale Toekomstmonitor 2019
Redactie: Patrick van der Duin (STT), Dhoya Snijders, Paul Lodder (Tilburg University), 2019
ISBN: 9789491397219

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.

Downloadversie

De pdf van deze publicatie is gratis te downloaden.
Click here for the English version.