STT 90 – Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet?

Hoe produceren, consumeren en herverdelen wij in 2050? Over de toekomst van de economie gaan veel verhalen rond. Vaak speelt technologie daarin een hoofdrol: We stevenen af op een vierde industriële revolutie; over een paar jaar nemen robots al onze taken en banen over; we moeten een transitie maken van een lineaire naar een circulaire economie; en wat moeten we vinden van de opkomst van kunstmatige intelligentie en designer-baby’s? Wat wordt de impact van technologie op onze toekomstige economie? Stuurt technologie ons op een bepaalde toekomst af, of valt er nog iets te kiezen?

Vier toekomstscenario’s

Naast actuele kennis is er een gezonde dosis voorstellingsvermogen nodig om een beeld van de toekomst te kunnen vormen en je als organisatie daarop voor te bereiden. Dit boek beschrijft vier verschillende toekomstscenario’s en hun betekenis voor wat schaars is in de toekomst, voor de manier waarop wij produceren en consumeren, en voor hoe wij de welvaart verdelen. Ze bieden handvatten voor organisaties om zelf aan de slag te gaan en zich voor te bereiden op een onzekere toekomst.

Over deze uitgave

Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet? Hoe wij produceren, consumeren en herverdelen in 2050
Redactie Silke den Hartog-de Wilde, 2019

Prijs hardcopy: € 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten). De pdf van deze publicatie is gratis te downloaden.
Click here for English.

De publicatie is ook als epub-versie beschikbaar.

Game

Bij de verkenning is een serious game ontwikkeld, ‘De Toekomst op het spel’. Dit spel is op dit moment niet te bestellen maar wel te downloaden (dubbelzijdig printen en daarna knippen).

The game is also available in English.

Over STT

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.