STT 89_03 – Reflecties van onze samenleving

Veiligheid wordt vaak gezien als een checklist of een meetinstrument dat aangeeft hoe veilig of onveilig een situatie is. Het is dan mogelijk dat een situatie wel als veilig wordt gemeten, maar niet als veilig wordt ervaren. Veiligheid komt niet tot stand in een maatschappelijk vacuüm maar vormt een essentieel onderdeel van onze samenleving. Het is tijd om de toekomst van veiligheid zelf te creëren en te breken met het denken over veiligheid als uitkomst. Veiligheid is namelijk een werkwoord, oftewel een proces waarbij het draait om de gevoelens en beslissingen van mensen in de interactie met hun omgeving en met technologie.

Positieve houding

U kunt als mens, beleidsmaker, professional of politicus dus zelf bijdragen aan het veiliger maken van onze samenleving. Door in een continu veranderende omgeving met een positieve houding aan de slag te gaan met veiligheid. Hoe kunt u dat doen? Hoe gaat u dan om met technologische toepassingen? En hoe komt u voorbij het denken over onzekerheid, risico’s en angst? Deze verkenning zorgt voor handelingskaders over hoe u zich veilig kan voelen in verschillende toekomstige situaties. Technologie biedt daarbij zowel kansen als kwetsbaarheden in het samen creëren van veiligheid.

Over deze publicatie

Veiligheid in de toekomst. Reflecties van onze samenleving. (hier te downloaden)
Prijs hardcopy (deel 1, 2 en 3):  €37,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten).

Onderzoek en projectleiding: Carlijn Naber, 2019
Tekst- en taalredactie: Japke Schreuders
Grafisch ontwerp: Alt8, full service design studio
Beeldmateriaal: Liza Wolters
Drukwerk: Be Ink

Voor een epub-versie van de gehele toekomstverkenning verwijzen we u naar deze pagina.