STT 89_02 – Schetsen voor een nieuwe context

De mens leeft in een continu veranderende context. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen staan centraal in de tweede publicatie van de toekomstverkenning Veiligheid. Hierdoor verandert er veel in de interactie tussen mensen en hun omgeving. Het resultaat is een nieuwe betekenis van affectieve componenten – emoties, vertrouwen, identiteit en sociale samenhang – die een rol spelen bij de invulling van veiligheid. Daarnaast zijn de kansen en kwetsbaarheden van technologie uiteengezet aan de hand van drie thema’s: de aard van conflict, data als bron en regulerende waarden.

Menselijke invalshoek

Veiligheid wordt op een positieve manier benaderd, met een actieve invalshoek en vanuit het perspectief van de mens. Deze verkenning resulteert in uiteenlopende toekomstbeelden van de veranderende invulling van veiligheid in de toekomstige samenleving als gevolg van technologie. De invulling van veiligheid komt tot stand door interactie met anderen in een continu veranderende context.

Over deze publicatie

Veiligheid in de toekomst. Schetsen voor een nieuwe context. (hier te downloaden)
Prijs hardcopy (deel 1, 2 en 3):  €37,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten).

Onderzoek en projectleiding: Carlijn Naber, 2018
Tekst- en taalredactie: Japke Schreuders
Grafisch ontwerp: Alt8, full service design studio
Beeldmateriaal: Liza Wolters
Drukwerk: Be Ink

Meer informatie over deze publicatie vindt u via deze link.