STT 88 – Het Eeuwige Leren

Chatbots, chips en robots staan in de virtuele rij om ons te helpen om op andere manieren informatie op te nemen dan we tot nu hebben gedaan. Gefaciliteerd door nieuwe technologie kunnen we leren wat wij willen, waar we willen en wanneer we dat maar willen.

Wereld aan onze voeten

Wat informatie betreft ligt de wereld aan onze voeten. We hebben toegang tot zettabytes aan data en zijn in een handomdraai virtueel verbonden met elkaar. Terwijl technologie de wereld om ons heen rap verandert, wordt al gevreesd dat slimme systemen menselijke intelligentie zullen voorbijstreven of vervangen.

Rol leren in nieuwe kennissamenleving

Daarom is het niet alleen de vraag hoe technologie het leerproces de komende jaren zal veranderen, maar ook wat de rol van leren in de nieuwe kennissamenleving zal zijn. Deze vraag staat centraal in de STT-toekomstverkenning ‘Het Eeuwige Leren’.

Over deze uitgave

Het Eeuwige Leren – Over Leren, Technologie en de Toekomst
Redactie Dhoya Snijders, 2018
ISBN 978-94-91397-18-9

PDF gratis, prijs hardcopy: € 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten).

Click here for the English version.

Over STT

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.