STT 87 – En toen ging het licht aan…

Energie is een van de belangrijkste pijlers van onze huidige maatschappij en dit zal zo blijven. Ongeveer driekwart van de uitstoot van broeikasgassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde is afkomstig van ons huidige energiesysteem. Omdat klimaatverandering momenteel hoog op de internationale en nationale agenda staat, is er veel aandacht voor de toekomst van ons energiesysteem.

Maatregelen nodig

Er is een groot aantal duurzame energie- en efficiëntie-maatregelen nodig om te zorgen dat de opwarming van de aarde niet boven de 2oC oploopt. Dit betekent dat er veel moet veranderen. Een transitie naar een ander energiesysteem vraagt zowel technologische als maatschappelijke ontwikkelingen.

Effecten op samenleving

Er vinden in de onderzoekswereld en het bedrijfsleven veel ontwikkelingen plaats die een bijdrage kunnen leveren aan een nieuw energiesysteem. Er is technologisch gezien namelijk al heel veel mogelijk, en in de toekomst nemen de mogelijkheden nog meer toe. Het zijn vooral de effecten die ze hebben op de samenleving en ons dagelijks leven waardoor het toekomstbeeld compleet wordt. In scenario’s op basis van een decentraal of centraal energiesysteem en een nationale of internationale aanpak is er gekeken naar de transitiepaden.

Overheid moet voortouw nemen

Een belangrijke conclusie is dat in alle scenario’s de regering het voortouw neemt bij het vormen van het uiteindelijke energiesysteem. Als we dit koppelen aan wat er nú nodig is om te zorgen dat we in 2050 een emissievrij energiesysteem hebben dan is het nodig dat de overheid een duidelijke visie vormt over het toekomstige energiesysteem. Daarom is het van belang dat er nú al een beeld gevormd wordt van het gewenste energiesysteem. Want het is beter om nu een keuze te maken en later bij te moeten sturen dan dat we er in 2050 achter komen dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen.

Over deze uitgave

En toen ging het licht aan… – Transities naar een emissievrij energiesysteem
Redactie Soledad van Eijk, 2017
ISBN: 978-94-91397-16-5

De publicatie STT87 is uitverkocht, u kunt hier de gratis  PDF downloaden.

English summary

The English summary can be downloaded here.

Over STT

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.