STT 85 – Wie wij worden

Is het in 2050 heel gewoon dat mensen verliefd worden op robots? Niemand die het met zekerheid kan zeggen. We weten niet hoe ons leven er in de toekomst uit zal zien. Wát we doen zal misschien niet heel veel veranderen, maar waarschijnlijk wel hóe we doen wat we doen, of met wie. Nieuwe technologie kan voor grote veranderingen zorgen. Misschien worden huisartsen vervangen door zelflerende systemen, of krijgen we geschiedenislessen in virtual reality, en protheses die meer kunnen dan onze eigen lichaamsdelen. Of we het willen of niet, we moeten mee in veel van die veranderingen.

Voorbereiden op dat wat misschien komen gaat?

Voorbereiden op de toekomst is daarom geen overbodige luxe. Maar hoe kunnen we ons voorbereiden als we niet precies weten wat er komen gaat? Nadenken over wat er mógelijk komen gaat, helpt. Want hoe meer we ons bewust zijn van wat er kán gebeuren, hoe sneller we het in de gaten hebben als het echt gebeurt. En hoe eerder we op kansen of bedreigingen inspelen, hoe beter.

Eigen antwoorden

In de toekomstverkenning ‘De mens van 2050’ zijn vragen aan de orde gekomen waar iedereen een eigen antwoord op zal hebben. Vragen over technologie waarmee we de inhoud van onze hersenen kunnen transporteren, over technologie die het mogelijk maakt om met overledenen te communiceren, over technologie die ons in staat stelt te voelen wat een ander voelt en nog veel meer.

Nadenken

Stuk voor stuk vragen waar we nu al over na moeten denken, nu deze toepassingen nog slechts ideeën of prototypes zijn. Want dat we iets kúnnen ontwikkelen, betekent nog niet dat we het móeten ontwikkelen. Zeker als het gaat om het verder ontwikkelen van zelflerende systemen moeten wij ons afvragen welke gevolgen dat kan hebben voor de mens. Welke rol geven wij onszelf? Laten wij technologie voor ons bepalen hoe we verder gaan, of bepalen wij zelf wie wij willen worden en welke technologie we daarbij gebruiken?

De mens van 2050

De keuze is aan ons. Want wij zijn samen met onze kinderen en kleinkinderen immers de mensen van 2050.

Over deze uitgave

Wie wij worden
Redactie Ellen Willemse, 2016
ISBN: 978-94-91397-14-1

PDF gratis, hardcopy is uitverkocht.

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.