STT 82 – Beter?! Technologie in de zorg

‘Zorgverzekering vergoedt gentherapie tegen overgewicht’, ‘Drie doden door illegaal geprinte organen’, ‘Winkelketen verzamelt gezondheidsgegevens via slimme passpiegels’. Zomaar een greep uit titels van een aantal mogelijke nieuwsberichten uit de toekomst. Realistisch, of toch (nog) niet?

Toekomstbeelden
Dit boek zoomt in op technologische ontwikkelingen en vertaalt deze naar toekomstbeelden voor de zorg. Beelden van hoe de toekomst eruit kan zien, geen voorspellingen. Zowel kansen als bedreigingen van toekomstige technologische toepassingen komen aan bod in de verhalen en andere teksten uit de toekomst.

Smartlab, zorgdrones en Babyband?
Misschien lopen we over niet al te lange tijd met een Smartlab op zak zodat we zelf kunnen bepalen waar onze verkoudheid door wordt veroorzaakt. Of worden zorgdrones de grootste veroorzakers van ongelukken in huis. En wat te denken van aanstaande moeders die dankzij de Babyband altijd op ieder scherm scherpe beelden uit hun zwangere buik kunnen bekijken?

Inspiratie 
Een boek vol ideeën over de toekomst van de zorg. Om inspiratie op te doen of direct mee aan de slag te gaan.

Over deze uitgave
Beter?! Toekomstbeelden van technologie in de zorg
Redactie Ellen Willemse, m.m.v. Lisa van Bodegom, 2015
ISBN: 978 94 913 97 110

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.

De hardcopy van deze publicatie is uitverkocht.
De uitgave is alleen nog beschikbaar als gratis download!