STT 79 – Aspirine op je brood

Komen er in de toekomst groenten die smaken als snoep? Kun je in 2030 nog frisdrank met calorieën kopen? Slikken alle ouderen dan een polypil? Niemand kan de toekomst voorspellen. Erover nadenken kan wel. Moet wel. Want veranderingen van morgen beginnen bij keuzes van vandaag.

Nieuwe technologie maakt steeds meer mogelijk. Van het maken van steeds complexere moleculen, tot het meten van minuscule veranderingen in het lichaam of het gericht afleveren van stoffen in bepaalde organen. Technologie kan helpen bij het verbeteren van onze gezondheid, maar het kan ook bijdragen aan een ongezonder leven.

Aspirine op je brood geeft een overzicht van huidige trends en onzekerheden op het gebied van voeding, geneesmiddelen en ziektepreventie en vertaalt deze naar verschillende beelden voor de toekomst. Daarnaast komen consumenten en experts aan het woord. Wat verwachten zij van de toekomst? Wat zouden zij willen? Een boek vol smakelijk denkvoer voor de toekomst.

Aspirine op je brood
Voeding en geneesmiddelen in de toekomst
Redacteur: Ellen Willemse, 2013
ISBN: 978-94-91397-05-9
PDF gratis, prijs hardcopy: € 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten)

“Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat” (Mark Twain)