STT 73 – Brain Visions

Het brein is zonder meer hot. Publiek en media omarmen het hersenonderzoek dat pubergedrag, verslaving, racisme, muzikaliteit en de liefde in neurobiologische termen uiteen weet te zetten. Populair-wetenschappelijke boeken gaan als warme broodjes over de toonbank. Iedere krant, week- of maandblad bevat wel een artikel met het laatste nieuws uit het hersenonderzoek. Paradoxaal genoeg zullen veel neurowetenschappers aangeven dat hun wetenschapsveld – ondanks alle publieke aandacht die zij nu krijgt en zelf creëert – nog maar in de kinderschoenen staat. Dat is niet zo vreemd, want de hersenen zijn het meest complexe systeem op aarde. De hersenwetenschappen balanceren op een dunne lijn – zoals zo veel snel ontwikkelende wetenschapsvelden voor hen – tussen het creëren en temperen van hoge verwachtingen uit de maatschappij.

In de toekomstverkenning Brain Visions van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), waarvan het boek in 2008 verscheen, kwamen Nederlandse neuro- en cognitiewetenschappers samen met andere wetenschappers en experts uit industrie en praktijk om na te denken over toepassingen van neurowetenschappelijk onderzoek voor de domeinen voeding, onderwijs, mens-machine interfaces en justitie. Hoewel er dus nog veel te ontdekken is over de werking van ons brein, blijkt uit de STT-verkenning dat er wel degelijk stukjes van de puzzel zijn die als basis kunnen dienen voor toegepast neurowetenschappelijk onderzoek. Dit heeft geleid tot de Engelstalige publicatie Brain Visions. Daarnaast zijn de belangrijkste inzichten uit het STT-project te lezen in de verkorte Nederlandstalige uitgave Beelden van het Brein, uitgegeven in samenwerking met het Rathenau Instituut.

Het boek geeft een mooi overzicht van toepassingen die soms veel (bijvoorbeeld het gebruik van neuro-imaging voor de evaluatie en optimalisatie van mens-machine interfaces), maar soms ook weinig kans van slagen (bijvoorbeeld fMRI voor leugendetectie) lijken te hebben. Bovendien gaat de publicatie in op een aantal condities waaronder de hersenwetenschappen zowel academisch als economisch en maatschappelijk relevante resultaten kunnen blijven opleveren. Denk aan stimulering van inter- en transdisciplinair hersenonderzoek en de ontwikkeling van een onderzoeksagenda naar de ethische, juridische en sociale aspecten van de groeiende kennis van ons brein.

Brain Visions
How the Brain sciences Could Change the Way We Eat, Learn, Communicate and judge
Redactie: Ira van Keulen, 2008
ISBN: 978-90-80961-36-4

Prijs: € 17,50 (exclusief verzendkosten)

Klik hier om de verkorte Nederlandstalige uitgave Beelden van het Brein te downloaden
Vergezichten en toepassingen van de hersenwetenschappen binnen voeding, mens-machine interfaces, onderwijs en justitie
Auteur: Ira van Keulen, 2008