STT 71 – Converging Technologies

Interacties tussen voorheen gescheiden onderzoeksgebieden resulteren momenteel nogal eens in nieuwe technologische mogelijkheden met mogelijk revolutionaire gevolgen. Zo speelt nanotechnologie een belangrijke rol als enabling technology. die in combinatie met informatietechnologie, biotechnologie en cognitieve en neurowetenschappen, grote veranderingen mogelijk maakt, bijvoorbeeld in de productie van computerchips, gereguleerde medicijnafgifte, of implantaten. Deze ontwikkeling is een voorbeeld van de constant verschuivende grenzen tussen technologische vakgebieden en de daaruit volgende veranderingen in innovatiepatronen en in de samenleving. Deze nieuwe technologische mogelijkheden worden vaak geplaatst onder het label converging technologies.

Converging technologies zorgen voor twee uitdagingen. Allereerst is het een uitdaging om de complexe dynamiek van de ontwikkeling van converging technologies in specifieke domeinen te begrijpen. Ten tweede is het van belang om dit inzicht te gebruiken om vooruitgang te boeken en, waar mogelijk, actief richting te geven aan de ontwikkelingen. In de STT-publicatie Converging Technologies worden deze uitdagingen behandeld. De publicatie is het resultaat van een studie door experts uit de academische wereld, openbare onderzoeksinstellingen en industriële bedrijven. De kern van het boek wordt gevormd door case studies over twee specifieke domeinen, nano-elektronica en regeneratieve geneeskunde.

De publicatie is bedoeld voor iedereen met een interesse in nieuwe technologische mogelijkheden en de bijbehorende gevolgen op het snijvlak van de nanotechnologie, de life sciences en de ICT. Het richt zich op de dilemma’s van beleidsmakers en managers in de industrie, de overheid en onderzoeksinstellingen die proberen om een weg vooruit te vinden met behulp van deze complexe ontwikkelingen.

Converging Technologies
Redactie: Maurits Doorn, 2006
ISBN:  978-90-809613-3-3
Prijs: € 20,00 (exclusief verzendkosten)