STT 68 – Beter bouwen en bewonen

Bewonen is in beweging. Welvaart, mobiliteit en communicatiemogelijkheden zijn toegenomen. Bewoners vormen andere netwerken en ontwikkelen nieuwe leefstijlen. De woning is vandaag de dag meer dan een veilig dak boven je hoofd, het is ook een plek om te zorgen, werken, recreëren. Daarbij wordt meer dan ooit gebruikgemaakt van technologie. Wonen is niet meer los te denken van de wijk, van wasmachines, verwarmingsinstallaties en computerapparatuur.

Deze ontwikkelingen passen niet vanzelfsprekend in het vastgoed en de beleidskaders van de vorige eeuw. Kaders en vastgoed die nog altijd overeind staan, maar voortkomen uit de woningnood en volkshuisvestingsproblemen van de vorige eeuw. In de praktijk van de bewoners van vandaag spelen vragen en problemen over culturele diversiteit, dagindeling, duurzame ontwikkeling, (thuis)zorg en (stedelijke) vernieuwing van de woonomgeving. Om die problemen aan te pakken zijn nieuwe kaders en concepten nodig. Hoe kunnen we komen tot innovatie en beleidsvorming die aansluit bij de vragen uit de praktijk van het bewonen aan het begin van de 21e eeuw? Deze problematiek lag ten grondslag aan dit boek over bouwen, bewonen en technologie.

Het boek is het resultaat van de samenwerking tussen STT/Beweton, de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) en een keur aan deskundigen met verschillende achtergronden. Hun expertise en gedachtewisselingen hebben geleid tot visies, voorstellen en een agenda voor beter bouwen en bewonen in de toekomst.

‘Beter bouwen en bewonen. Een praktijkgerichte toekomstverkenning’ is bedoeld voor architecten, ontwerpers, onderzoekers en beleidsmakers die zich bezighouden met bouwen en bewonen bij overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Verder is het interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen op het gebied van bouwen en bewonen.
Beter bouwen en bewonen
Redactie: drs. Michiel D.J. van Well, 2004
ISBN: 90-804496-9-5
Prijs: € 17,50 (exclusief verzendkosten)

Klik hier om de Nederlandse en Engelse samenvatting te downloaden