STT 67 – Zee in zicht

De zee is rijk en grenzeloos. De diversiteit aan marien leven, zowel planten als dieren, is enorm.

De huidige vormen van oogsten uit zee zijn echter schamel. Zilte groenten en Sint Jakobsschelpen staan niet op ons menu. Maar ook mogelijkheden voor het maken van medicijnen blijven onbenut. Het gebruik is bovendien in veel gevallen weinig duurzaam. De vraag is of en hoe dit anders kan. Kan er niet méér uit zee komen zonder haar schade toe te brengen?

Hoe kan de zee op een innovatieve manier voorzien in behoeften als veilig en gezond voedsel, duurzame energie, industriële grondstoffen en belevingsproducten als natuur, vermaak en ontspanning? Het pleidooi in deze publicatie is dat we – zowel ondernemers, consumenten als burgers – met andere ogen naar de zee kunnen en moeten gaan kijken.

Door te (willen) leren van natuurlijke processen en van de diversiteit en productiviteit van het mariene leven in zee ontstaan er mogelijkheden om op een duurzame manier te oogsten uit zee. De zee zèlf als bron van inspiratie voor zilte waarden; producten en diensten die zich uitstrekken van voedsel, gezondheidsvoeding, vis- en veevoer en energie tot de (veelal onzichtbare) natuur.

In deze publicatie wordt deze nieuwe manier van oogsten concreet en voorstelbaar gemaakt door voor drie verschillende gebieden – de Noordzee offshore, de ondiepe overgangsgebieden tussen land en water, en locaties op land – concrete en vernieuwende ideeën uit te werken. Deze publicatie is het tastbare resultaat van een verkenning, waaraan vele (zeeliefhebbende) deskundigen hebben bijgedragen.
Deze publicatie dient om de ideeën verder te dragen. Maar vooral ook om de lezer te inspireren.

Zee in zicht
Zilte waarden duurzaam benut
Redactie: dr. Esther Luiten, 2004
ISBN: 90-804496-8-7
Prijs: € 17,50 (exclusief verzendkosten)

Klik hier om de Engelse samenvatting te downloaden