STT 66 – Zorgtechnologie

Steeds meer wordt de organisatie van de zorg gebaseerd op het traject door de gezondheidszorg dat een patiënt aflegt in plaats van op het traditionele aanbod van zorginstellingen. Dit boek gaat over de mogelijkheden van technologie om deze trend te ondersteunen. Het gaat om technologie die medische, paramedische en zorghandelingen buiten de instellingen mogelijk maakt, technologie voor het afstemmen van zorgtrajecten tussen zorginstellingen, en technologie die patiënten in staat te stelt hun zelfredzaamheid te behouden.

In deze verkenning zijn de relevante technologische ontwikkelingen die transmurale zorgverlening mede zullen vormgeven in kaart gebracht, en worden praktijkvoorbeelden van het gebruik van actuele technologie gegeven. Daarnaast is inzicht in de ontwikkelingen in de organisatie van de zorg, in de dynamiek van medisch technologische innovatie, en in de financiering van de zorg van belang. Daarom komen ook deze onderwerpen in dit boek aan bod.

‘Zorgtechnologie, kansen voor innovatie en gebruik’ nodigt uit om dwars door de muren van instituties en afdelingen heen te denken, om professionele domeinen te heroverwegen, en om routines en ingesleten gewoontes te herzien. Het breekt met de dominante beeldvorming als zou er een tegenstelling bestaan tussen techniek en zorg. De patiënt heeft daar baat bij. Transmurale zorgtechnologie is een ontwikkeling met toekomst.

Dit boek is het tastbare resultaat van een samenwerking tussen STT en vele deskundigen van kennisinstituten, bedrijfsleven, overheid, zorgverleners, verzekeraars en patiënten. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, en in het bijzonder de bijdrage die techniek daar aan kan leveren.

Zorgtechnologie
Kansen voor innovatie en gebruik
Redactie door: Jessika van Kammen, 2002
ISBN:  90-804496-7-9
Prijs: € 32,50 (exclusief verzendkosten)