Rapport Preventieve gezondheidszorg

In het oude China kregen dokters betaald zolang hun patiënten gezond waren. Werd een patiënt ziek, dan stopte de betaling, om pas na genezing te worden hervat. Interessant. Immers: voorkomen is toch beter dan genezen? Maar waarom is onze Nederlandse gezondheidszorg dan zo weinig ingericht op preventie? Het is toch beter als we gezonde mensen maken door te voorkomen dat ze ziek worden?

Verhalen over de toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg gaan vaak over de verwachte onbetaalbaarheid daarvan. We worden steeds ouder en we doen een steeds groter beroep op gezondheidszorg. Preventieve gezondheidszorg is daarom geen luxe maar een noodzaak geworden.

Daarom heeft de Stichting Toekomstbeeld der Techniek aan consultancybureau ‘Frisse Blikken’ gevraagd om een analyse te maken van preventieve gezondheidszorg. Wat is dat nou eigenlijk en waarom komt dat zo moeilijk van de grond?

Voorwaarden

Uit de literatuur komen drie voorwaarden naar voren voor effectieve preventieve gezondheidszorg: 1) een lage drempel voor de patiënt om gebruik te maken van de preventieve interventie of technologie, 2) een grootschalige en doelgerichte aanpak door alle betrokken partijen in de zorg en 3) helderheid over de kosten en de toegevoegde waarde voor de partijen die de preventie uitvoeren of erin investeren.

Uitdagingen

Ook zijn zes casussen bestudeerd binnen drie preventieonderwerpen: valincidenten, borstkanker en baarmoederhalskanker, en zijn experts geïnterviewd. Het blijkt dat de drie voorwaarden in verschillende mate terugkomen bij iedere casus. Maar er zijn extra uitdagingen gevonden. Zoals de hoge investeringen voor marktimplementatie en verbetering van de preventieve technologie of interventie in het beginstadium. Het gaat dan om de langdurige investering die nodig is om bereidheid en bewustzijn te creëren bij de zorgverleners en bij de risicogroep voor wie de preventieve interventie of technologie is bedoeld. Ook spelen de hoge kosten voor marktintroductie een rol. Tot slot laten de casussen zien dat nieuwe preventieve interventies en technologieën in een vroeg stadium vaak verbeteringen bieden die pas op langere termijn veel invloed kunnen hebben op de effectiviteit van de preventie. Inzicht en duidelijkheid over deze verbeteringen kunnen helpen bij realisatie en continuering van de preventieve interventie of technologie. En als vierde voorwaarde: ‘Voldoende investering voor implementatie en adoptie’, wat essentieel is voor de totstandkoming van preventieve interventies of technologieën.

Over deze uitgave

Voorkomen is toch beter dan genezen? Een onderzoek naar kansen en uitdagingen voor preventieve gezondheidszorg.
Christoph Lukkien, 2020

De pdf van het rapport is hier gratis te downloaden.