Quick scan – Fraude Loont… nog steeds

Miljarden euro’s aan schade, lage pakkansen, hoge criminele opbrengsten en dramatische gevolgen voor zowel individuele slachtoffers als de samenleving als geheel. De ernst van de omvang en consequenties van fraude werden al eerder benoemd in de eerste quick scan Fraude Loont uit 2012.

In die publicatie werd voor het eerst een blik geworpen op de huidige en toekomstige rol van ICT binnen verschillende fraudes en hoe deze zorgt voor nieuwe fraude-instrumenten en zelfs voor compleet nieuwe fraudesoorten. Daarentegen biedt diezelfde ICT ook enorme kansen voor overheid en bedrijfsleven door de ontwikkeling van steeds effectievere methodes voor fraudedetectie.

De invloed van ICT op fraude en fraudebestrijding zal blijven groeien en een gerichte aanpak is noodzakelijk. De laatste jaren zijn een aantal veelbelovende initiatieven opgezet om deze uitdaging aan te gaan. Het is echter de vraag in hoeverre deze initiatieven inspelen op de invloed van voortdurende technologische ontwikkelingen. Kunnen we de aanpak van fraude toekomstbestendig maken?

In Fraude Loont… nog steeds bestuderen we de ontwikkelingen per sector en identificeren we belangrijke trends. Samen willen we met alle stakeholders een discussie daarover aangaan, zodat er bij een volgende editie van deze publicatie een andere titel gehanteerd kan worden.

Quick scan – Fraude Loont… nog steeds

Redactie Alex van Geldrop en Theo de Vries, 2015
ISBN: 978 94 91397 10 3
PDF gratis, prijs hardcopy: € 10,00 incl. BTW (exclusief verzendkosten)