Publicaties
Jaarlijks rondt STT gemiddeld 3 toekomstverkenningen af. De resultaten van deze verkenningen worden opgenomen in een publicatie en uitgegeven in de STT-reeks. Ze inspireren en zetten de lezer aan tot nadenken over hoe ons leven er in de toekomst uit zou kunnen zien.