Naar nieuwe comfortzones. Toekomstscenario’s voor ons onderwijs

STT en CURIOZY hebben in opdracht van de Onderwijsraad toekomstscenario’s over het onderwijs in 2025 ontwikkeld.

Kijken naar middellange en lange termijn

De Onderwijsraad: “Voor goed onderwijsbeleid is het essentieel dat er niet alleen naar de korte termijn wordt gekeken, maar ook naar de middellange en lange termijn. Goed onderwijsbeleid richt zich op een stip aan de horizon waar het Nederlandse onderwijs naartoe moet. Ook is het in onderwijsbeleid van belang dat de verschillende onderwijssectoren in samenhang worden bekeken om te bezien waar ze elkaar raken en beïnvloeden. Hiervoor zijn periodieke en integrale analyses nodig. Er wordt naar de toekomst gekeken: wat zijn sterke en zwakke punten van het Nederlandse onderwijs, wat staat het Nederlandse onderwijs te wachten en wat zou dat kunnen betekenen voor toekomstig onderwijsbeleid? Welke ontwikkelingen en onzekerheden in de toekomst hun weerslag (kunnen) hebben op het onderwijs? Welk beleid is nodig om het stelsel veerkrachtig en toekomstbestendig te houden en te maken?”

Zes scenario’s

In de toekomstverkenning “Naar nieuwe comfortzones” worden een aantal perspectieven op ons onderwijs in 2025 geboden. De twee meest belangrijke uitgangspunten daarbij zijn de wijze waarop we in de toekomst leren en hoe de maatschappij zich ontwikkelt. Wat betreft het leren wordt nog een onderscheid gemaakt tussen  maatwerk, ‘weten, werken, waarderen’, en ‘altijd en overal’, en wat betreft maatschappij gaat het om de adaptiviteit van organisaties en om netwerken. Hierdoor ontstaan zes scenario’s (perspectieven) over ons onderwijs in 2025: ‘Learning apart together’, ‘Maatschappelijk Verantwoord Onderwijzen’, ‘Kennis, kunde, Bitcoins’, ‘Van buiten leren’, ‘Leer en think different’, en ‘The world is your teacher’. Het rapport is eerder al overhandigd aan de Onderwijsraad, en inmiddels ook digitaal beschikbaar.

Over deze uitgave

Naar nieuwe comfortzones. Toekomstscenario’s voor ons onderwijs.
Patrick van der Duin (STT) en Hans Stavleu (Curiozy), 2018
PDF gratis. Geen hardcopy beschikbaar.