Lang Leve Leren!

Hoe beïnvloedt educatieve technologie, of EduTech, de manier waarop we leren? De Stichting Toekomstbeeld der Techniek vroeg aan 66 topbestuurders en managers uit het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en het ‘maatschappelijk middenveld’ welke toekomstverwachtingen ze hebben over EduTech.

Veel veranderingen

Uit het onderzoek blijkt dat men op relatief korte termijn veel veranderingen voorziet in de manier waarop men leert, wat men leert, wanneer men leert en waar men leert. Zo denkt men dat we voor 2030 persoonlijke digitale assistenten hebben die ons langdurig begeleiden en helpen leren. Leerlingen spenderen dan meer tijd online in digitale leeromgevingen dan offline. Leven lang leren is officieel beleid en wordt zowel door de overheid als het bedrijfsleven ondersteund. Papieren lesmateriaal wordt niet meer gebruikt, programmeren wordt een standaard vak in het lager en middelbaar onderwijs en persoonlijke data over ons dieet, slaapritme en leven wordt meegenomen in leeranalyses.

Over deze uitgave

Lang leve leren! Bestuurders over de toekomst van EduTech
Onderzoek en projectleiding: Dhoya Snijders, 2017. Hier te downloaden.
Met medewerking van: Patrick van der Duin, Vincent Marchau, Peraphan Jittrapirom

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).

STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.