STT 78 – Het vervoer van morgen begint vandaag

Wij staan aan de vooravond van grote wijzigingen in ons vervoer: de eerste zelfsturende auto’s rijden al op Amerikaanse en Europese wegen en dankzij Skype, FaceTime en Facebook komen wij makkelijk in contact met vrienden en onbekenden over de hele wereld. Hoe werkt dat door in de manier waarop wij ons over 30 jaar verplaatsen? Doorkruisen wij dan massaal in zelfsturende voertuigen ons land? Of gaan wij in 2040 de deur niet meer uit omdat wij vanuit onze woning virtueel aan alle gewenste activiteiten kunnen deelnemen?

Voor de toekomstverkenning Superintelligent Vervoer van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek hebben wij met inbreng van meer dan honderd enthousiaste betrokkenen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen bovenstaande vragen en daaruit voortvloeiende gevolgen onderzocht. Dit heeft geleid tot de eindpublicatie: Het vervoer van morgen begint vandaag. Deze publicatie bevat ondermeer drie vervoersconcepten voor hoe wij ons over 30 jaar kunnen verplaatsen. Daarnaast is er een doorkijkje naar hoe het goederenvervoer richting de eindconsument er dan uit zou kunnen zien.

Wat betekenen deze vervoersconcepten voor de Nederlandse samenleving? Welke kansen bieden zij? Wat is er nodig om die kansen te grijpen? Laat u door deze toekomstbeelden inspireren en zie wat wij nu kunnen (en zouden moeten) doen om de kansen te grijpen die nieuwe wijzen van verplaatsen ons bieden. De toekomst van vervoer begint vandaag!

Het vervoer van morgen begint vandaag
(ver)voer tot nadenken en doen
Auteurs: Marie-Pauline van Voorst tot Voorst, Rene Hoogerwerf, 2013
ISBN:  978-94-91397-06-6

 Dit boek is alleen nog beschikbaar als download!