STT 70 – Genomics 2030

De 21e eeuw wordt vaak de eeuw van de Life Sciences genoemd. Een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van gentechnologie aan het einde van de 20e eeuw heeft daaraan bijgedragen. Met het bepalen van de complete sequentie van het humane genoom is een nieuwe impuls aan dit onderzoek gegeven en hiermee is een heel scala aan nieuwe onderzoekstechnieken binnen handbereik gekomen, bekend onder de term genomics. Wat gaat genomics over een aantal jaren in ons leven betekenen? In dit boek wordt getracht een aantal maatschappelijke perspectieven op deze technologische ontwikkelingen vanuit verschillende invalshoeken te belichten op he terrein van gezondheidszorg en voeding. Daarnaast wordt een beeld geschetst hoe ontwikkelingen in de Life Sciences samen met ontwikkelingen in de nanotechnologie, imaging en informatica nieuwe mogelijkheden in de gezondheidszorg bieden.

Dit boek is het tastbare resultaat van een gezamenlijke inspanning van veel deskundigen van bedrijfsleven, universiteiten, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties. Het is bedoeld voor beleidsmakers en managers in de industrie, onderwijs- en kennisinstellingen, de overheid en professionals in de gezondheidszorg.

Genomics 2030
Part of everyday life
Redactie: Mark de Graef, 2005
ISBN:  978-90-809613-2-6
Prijs: € 20,00 (exclusief verzendkosten)