STT 75 – Futures of Technology in Africa

‘Futures of Technology in Africa’ is het resultaat van een toekomstverkenning waarvoor de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) het initiatief nam.

Het meervoud ‘futures’ geeft aan dat de toekomst geen gelopen race is, maar dat veelvoudige ontwikkelingen mogelijk zijn: wenselijke, onwenselijke en combinaties van beide. En toch zijn een aantal ontwikkelingen onomkeerbaar. Een voorbeeld is de beschikbaarheid van mobiele toepassingen van bellen tot betalen, van informeren tot traceren en de aansluiting bij globale datanetwerken. Een ander voorbeeld is de verspreiding van kleinschalige elektrische apparaten van lantaarn tot laptop. Deze lage spanningtransitie is te danken aan de beschikbaarheid van mini-energiebronnen, zoals zonnecellen en steeds betere batterijen.

Het boek geeft een overzicht van huidige en toekomstige technologietrends, van veelbelovend idee van een enkeling tot door grote investeerders gesteunde megatrends. De nadruk ligt daarbij in eerste instantie op tastbare technologie: ICT, energie, infrastructuur en landbouw. Ook is er aandacht voor de maatschappelijke context waarin technologie in Afrika zich ontwikkelt en de veranderingen die daarin een rol spelen.

Twee bijzondere hoofdstukken in het boek overstijgen de oorspronkelijke doelstellingen van de verkenning. ‘Learning from Africa’ geeft een samenvatting van de antwoorden op de vraag wat Europa van Afrika zou kunnen en moeten leren. Bij de lessen horen naast culturele competenties ook specifieke vaardigheden voor het ondernemen in moeilijke markten. Het boek wordt afgesloten met een van de weinige Afrikaanse sciencefiction-verhalen. Auteur Wambura Kimunyu kijkt daarmee ver over de horizon van aankomende technologische veranderingen heen. Dat zal in de toekomst van toenemend belang zijn gezien de snelle ontwikkeling van Afrika.

Futures of technology in Africa
Auteur: Jasper Grosskurth, 2010
ISBN: 978-90-80961-30-2

De eerste reacties op Twitter waren:
“A must read for tech Africa” (hapeeg), “A good precise read!” (toneendungu), “Excellent read” (chykere).

Barry B. Hughes, directeur van het Frederick S. Pardee Center for International Futures at the University of Denver weet het zeker:
“This volume will be very widely used and cited.”

 Dit boek is alleen nog beschikbaar als download!