STT 72 – Deus et Machina

In de wereld van vandaag spelen technologie en religie beide een belangrijke rol. Ze worden echter niet vaak in een adem genoemd. Hebben ze ook iets met elkaar te maken? Zijn er interacties tussen technologie en religie? Zijn er religies die innovatie stimuleren of technologische vooruitgang juist frustreren? Welke rol kan religie spelen in een technologische cultuur en welke rol speelt ze? Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op de religieuze beleving?

In dit boek wordt het onontgonnen terrein van de verwevenheid van technologie en religie verkend. Het boek breekt met het dominante beeld dat er een tegenstelling zou bestaan tussen technologie en religie. In een technologische cultuur, multireligieuze samenleving en globaliserende wereld vinden volop ontmoetingen en interacties plaats tussen technologie en religie. Aandacht wordt onder meer besteed aan de verwevenheid van technologie en religie in de omgang met ziekte en gezondheid, in de praktijken van voedselproductie en consumptie, in de communicatie tussen mens en bovennatuur, in mondiale milieuvraagstukken en in de inspiratie voor innovatie van ingenieurs.

Technologie en religie zijn onderwerpen die in verschillende disciplines bestudeerd worden en de verwevenheid van beide speelt in verschillende maatschappelijke velden een rol. Die rijkdom aan kennis, ervaringen en inzichten is terug te vinden in dit boek. Deskundigen uit verschillende wetenschappelijke disciplines, technologische praktijken, maatschappelijke organisaties en religieuze tradities hebben een bijdrage geleverd in de vorm van een essay.
Daarnaast zijn interviews opgenomen waarin prominente Nederlanders vertellen over hun ervaring met en visie op de verwevenheid van technologie en religie. De essays en interviews vormen een brede waaier van perspectieven op de verwevenheid van technologie en religie die van waarde zijn voor een ieder die persoonlijk, inhoudelijk of professioneel betrokken is bij technologische innovatie, religieuze transformatie of onze technologische cultuur.

DEUS ET MACHINA
De verwevenheid van technologie en religie
Redactie door: Michiel D.J. van Well, 2008
ISBN:  978-90-809613-5-7
Prijs: € 17,50 (exclusief verzendkosten)