De civil society als voorhoede van de samenleving in 2035

Technologie en maatschappij zijn communicerende vaten. De een kan niet zonder de ander en om de een te begrijpen moet je de ander kennen. Deze publicatie van het Netwerk Toekomst Verkenningen (NTV), dat opereert onder auspiciën van STT, moet gezien worden in het licht daarvan. Sterker nog, deze publicatie gaat een stapje verder door de maatschappij als startpunt te kiezen en daarvoor het concept ‘civil society’ te gebruiken. De verzorgingsstaat en het neoliberale denken en handelen hebben de afgelopen jaren het zicht daarop enigszins weggenomen maar er is genoeg reden, zo blijkt uit dit boek, om tot een herwaardering van de ‘civil society’ te komen. De civil society is terug van weggeweest en de eenduidige verwachting is dat die voorlopig nog niet weg zal gaan en aan belang zal inboeten.

Scenario’s centraal in gesprekken met ‘gewone’ Nederlanders

Maar de huidige revitalisering van de ‘civil society’ is nog maar het begin. Letterlijk. Want toekomstverkenners zijn natuurlijk uiterst benieuwd hoe dit zal zich ontwikkelen. Om te ontsnappen aan de enkelvoudigheid van veel toekomststudies hebben de onderzoekers gekozen voor het denken in meerdere scenario’s om daarin de mogelijke pluriformiteit civil society te ontdekken en te vangen. En om ook te ontsnappen aan de voorspelbare meningen van (altijd dezelfde) experts, is besloten om de scenario’s (een economische civil society, een scenario met bezinning op burgerschap in een heterogene samenleving, en een digitale netwerksamenleving) bottom-up op te stellen door gesprekken met ‘gewone’ Nederlanders. De twee Nationale Toekomstmonitoren van STT (2016 en 2019) hebben al laten zien dat dat een rijkheid van informatie kan opleveren. Wellicht is de civil society nooit weggeweest en is die alleen een poosje ondergronds gegaan.

Over deze uitgave

Toekomstbeelden van de maatschappij. De civil society als voorhoede van de samenleving in 2035
Redactie: Hans Nijeboer, met bijdragen van Govert Buijs en René Cuperus, 2019
ISBN: 978-94-91397-22-6
NUR-nr. 906

Prijs hardcopy: € 17,50 incl. BTW (exclusief verzendkosten).
De pdf van deze publicatie is gratis te downloaden.

Over STT

STT is als stichting afhankelijk van subsidies en sponsorgelden.
We stellen het op prijs als u middels een (kleine) financiële bijdrage uw waardering voor ons werk tot uiting zou brengen (rek.nr: NL10 RABO  0383 2647 23).
STT heeft de Anbi-status, bijdragen zijn dus aftrekbaar.