STT 74 – Bargaining Norms

Technische normen zijn een typisch fenomeen van complexe samenlevingen. Ze zijn een middel om controle te bereiken en om de productie en het gebruik van technologie te regelen of te coördineren. Evenredig met de toename van complexiteit zijn normen een voorwaarde voor het mogelijk maken van een (internationale) koppeling van technische componenten en systemen.

In dit boek stellen onderzoekers en mensen uit de praktijk dat standaardisatie moet worden opgevat als zowel een technologische als een sociale en politieke activiteit. Het onderhandelen over normen en standaarden blijkt zowel een technologische als een politieke tour de force te zijn.

Belangrijke vragen die in dit boek aan bod komen zijn: Hoe ontstaan technische normen? Wat is de rol van onderhandelingen in deze processen? Wie zijn de onderhandelaars? Met welke problemen hebben zij te maken? Wat is de rol van de nationale en internationale (politieke) stijlen, informele netwerken, reputatie en prestige? Tot slot, wat betekent dit voor onderzoek en beleid inzake standaardisatie?

Dit boek combineert twee ambities. In de eerste plaats, voedt dit boek de groeiende academische interesse in standaardisatie processen. Het boek brengt perspectieven van de geschiedenis en de sociologie van technologie, economie, bedrijfskundige studies en politieke wetenschappen samen. Hun visies op standaardisatie processen worden vergeleken met de mening van deskundigen die actief betrokken waren bij dergelijke processen. In de tweede plaats, helpt dit boek om de weg te bereiden voor verkenningen in transnationale ontwikkeling van infrastructuur.

Bargaining Norms Arguing Standards
Redactie door: Judith Schueler, Andreas Fickers, Anique Hommels, 2008
ISBN:  978-90-80961-34-0
PDF: gratis. Bestellen: € 20,00 (exclusief verzendkosten)

Bekijk hier de flyer van het de toekomstverkenning (in Engels)

Bekijk hier de scenario’s behorende bij de toekomstverkenning

Bekijk hier de uitgave van het magazine Hub-Holland