Veiligheid

‘In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid’ (Jean-Paul Sartre) In een snel veranderende wereld stopt veiligheid allang niet meer bij landsgrenzen. Grote groepen Nederlanders staan via hyperconnectieve netwerken met elkaar in contact en in ons bedrijfsleven is er door de globalisatie een internationale kwetsbaarheid ten opzichte van andere economieën.

Thema’s

Het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) brengt de thema’s in kaart die een bedreiging vormen voor Nederland als samenleving en/of staat. Vanuit een persoonlijk perspectief wordt veiligheid echter individueel ingevuld op basis van ervaringen en emoties. Het gevoel van veiligheid is voor ieder persoon gebaseerd op het resultaat van individuele waarneming en informatieverwerking.

Denk mee over de toekomst van veiligheid

In de komende maanden gaat projectleider Carlijn Naber aan de slag om een beeld te verkrijgen van de veranderende betekenis van veiligheid en hoe dit begrip en de perceptie hiervan er in de toekomstige samenleving uit ziet.

Inzet technologie

De volgende stap is uiteenzetten hoe technologie in de toekomst ingezet kan worden om de samenleving veiliger te maken. Op welke manier kan technologie een bijdrage leveren aan de veiligheid binnen verschillende sectoren? En welke nieuwe toepassingen zijn er op lange termijn beschikbaar om het collectieve gevoel van veiligheid te verbeteren?