Veiligheid

‘In de angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid’ (Jean-Paul Sartre) In een snel veranderende wereld stopt veiligheid allang niet meer bij landsgrenzen. Grote groepen Nederlanders staan via hyperconnectieve netwerken met elkaar in contact en in ons bedrijfsleven is er door de globalisatie een internationale kwetsbaarheid ten opzichte van andere economieën.

Thema’s

Het Nationaal Veiligheidsprofiel (NVP) brengt de thema’s in kaart die een bedreiging vormen voor Nederland als samenleving en/of staat. Vanuit een persoonlijk perspectief wordt veiligheid echter individueel ingevuld op basis van ervaringen en emoties. Het gevoel van veiligheid is voor ieder persoon gebaseerd op het resultaat van individuele waarneming en informatieverwerking.

Veiligheid in de toekomst

Projectleider Carlijn Naber heeft gedurende de anderhalf jaar durende toekomstverkenning een beeld verkregen van de veranderende betekenis van veiligheid en hoe dit begrip en de perceptie hiervan er in de toekomstige samenleving uit ziet. Daarnaast heeft zij uiteengezet hoe technologie in de toekomst ingezet kan worden om de samenleving veiliger te maken. Op welke manier kan technologie een bijdrage leveren aan de veiligheid binnen verschillende sectoren? En welke nieuwe toepassingen zijn er op lange termijn beschikbaar om het collectieve gevoel van veiligheid te verbeteren?

Publicatie

Op 14 maart 2019 is het eerste exemplaar van de eindpublicatie van de toekomstverkenning Veiligheid ‘Veiligheid in de toekomst’ gepresenteerd en overhandigd aan Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.

Wilt u meer over de publicatie ‘Veiligheid in de toekomst’ weten of de publicatie downloaden? Dat kan via deze pagina.