Nationale Toekomstmonitor 2016

Hoe verandert ons leven in de toekomst en welke rol heeft technologie daarbij? Dit vraagstuk stond centraal in de Nationale Toekomstmonitor 2016. De monitor is op 7 september 2016 gepresenteerd en het onderzoek wordt de komende jaren herhaald om beter te begrijpen hoe het grotere publiek denkt over de toekomst en technologie.

1000 Nederlanders aan het woord

Voor deze publicatie vroegen we onderzoeksbureau GfK om een nationaal representatieve steekproef uit te voeren onder meer dan 1000 Nederlanders. In lijn met de Horizonscan 2050 en lopende toekomstverkenningen gingen we dieper in op technologische trends als robotisering, digitalisering, biotechnologie en verduurzaming. De vragen hadden betrekking op technologie die we vandaag zien opkomen, zoals de inzet van gentechnologie of geautomatiseerde besluitvorming, maar ook op technologieën van een meer speculatieve aard.

Inspiratiebron

De resultaten geven inzicht in sociale vraagstukken die belangrijk zijn voor het grote publiek en vormen samen een inspiratiebron voor onderzoek, beleid, en innovatie. Ook willen we het grotere publiek met de resultaten een stem geven en een breed maatschappelijk debat aanzwengelen over de toekomst, en specifiek de toekomst van ons land.

Meer weten?

Neem contact op met Dhoya Snijders, projectleider van de Toekomstmonitor. Voorzitter van de begeleidingscommissie was prof. dr. Marieke Martens, tevens STT hoogleraar human factors.