Het datagedreven leven

Welke impact gaat Big Data technologie hebben op u als burger, als consument, en als mens? Tast de toepassing van Big Data bepaalde bestaande rechten aan? Welke banen verdwijnen aan de hand van deze technologie en welke zullen er ontstaan? Wat kunnen we niet dataficeren?

BOLD

Per seconde gaat er meer informatie over het internet dan er 20 jaar geleden op het hele net was opgeslagen. De informatie komt overal vandaan: van onderzoekers, ambtenaren, professionals, burgers, filmers, maar ook steeds meer van ‘dingen’ zoals sensoren, camera’s, en huishoudelijke applicaties. Deze grote hoeveelheid (on)gestructureerde informatie komt van een veelheid aan bronnen en wordt wel Big, Open en Linked Data (BOLD) genoemd. Krachtigere processoren, betere netwerken en snellere analysesoftware leiden ertoe dat hier steeds meer toepassingen van zijn.

Nog weinig maatschappelijke discussie

Hoewel de technologische ontwikkelingen doorrazen en bedrijven hun apps en toepassingen zo snel mogelijk op de markt proberen te krijgen, is er weinig maatschappelijke discussie over de toekomstige gevolgen van deze technologie. Een uitgelezen moment voor een toekomstverkenning dus!

Trends, scenario’s en risico’s van Big Data

Eind juni 2015 is tijdens een bijeenkomst van het Bestuur STT met een vertegenwoordiging van Young STT het officiële startsein gegeven van de toekomstverkenning Big Data. Deze technology foresight studie loopt tot medio 2016 en verkent de toekomstige impact van Big Data op ons handelen. Het doet dit door op creatieve manier trends in kaart te brengen, scenario’s op te stellen en door randvoorwaarden risico’s te schetsen.

Verbinden

Dit doen we niet alleen – verbinding is hierbij een sleutelwoord. Programmeurs, ambtenaren, kunstenaars, en academici; vanuit STT stellen wij cirkels samen waarin experts en belangstellenden uit verschillende disciplines worden samengebracht om na te denken over de verschillende thema’s. Hierbij werken wij actief samen met technologiebedrijven, overheden en kennisinstellingen om expertise en ideeën uit te wisselen. Om trends te onderscheiden zetten wij bovendien big data applicaties in.

Eindpublicatie

Aan de hand van de resultaten is een eindpublicatie samengesteld die op 9 maart 2017 officieel is gepresenteerd. Hierin vormen nieuwe narratieven, voorbeelden, trends en uitgewerkte scenario’s samen een beeld van een toekomst die bepaald wordt door steeds meer data.

U kunt deze publicatie hier aanvragen.