Energie

In de toekomstverkenning van STT die begin januari 2016 is gestart, staat het onderwerp energie centraal. De eerste maanden van het onderzoek worden gebruikt om samen met experts een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de energiewereld en innovatieve ontwikkelingen in de onderzoekswereld. Dit zal het startpunt zijn voor een verdere verkenning waarbij we aan de hand van vernieuwende en prikkelende toekomstbeelden gaan kijken naar energie in de verre toekomst, waarbij Signals of Change en impact op de samenleving centraal zullen staan.

Wilt u betrokken worden bij deze toekomstverkenning?
Dan kunt u projectleider Soledad van Eijk een e-mail sturen.