Energie

In de toekomstverkenning van STT die begin januari 2016 is gestart, staat het onderwerp energie centraal. De eerste maanden van het onderzoek zijn gebruikt om samen met experts een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de energiewereld en innovatieve ontwikkelingen in de onderzoekswereld. Dit was het startpunt voor een verdere verkenning waarbij we aan de hand van vernieuwende en prikkelende toekomstbeelden hebben gekeken naar energie in de verre toekomst, waarbij Signals of Change en impact op de samenleving centraal zullen staan.

Slotconferentie op maandag 18 september 2017

De verkenning is bijna afgerond. Op 18 september 2017 vindt de slotconferentie plaats en worden de resultaten van de toekomstverkenning gepresenteerd. Deze resultaten zijn ook opgenomen in de publicatie ‘En toen ging het licht aan…’ die deze middag officieel wordt overhandigd.

U kunt deze conferentie, die plaatsvindt in de grote zaal van KIVI aan de Prinsessegracht 23 in Den Haag bijwonen. Schrijf u in.