Economie

Op 1 oktober 2017 startte projectleider Silke den Hartog-de Wilde met de toekomstverkenning Economie. In de beginfase van het project ontstond al wel een duidelijke vraag: ‘Waar verdient Nederland zijn geld mee over xx jaar?’. Er zijn veel optimisten en pessimisten die zich uitspreken over deze vraag: zijn we een veelbelovend koploper of delven we juist het onderspit en worden we een ontwikkelingsland? Het is een van de meest belangrijke vragen die op dit moment speelt – of zou moeten spelen – in het maatschappelijk debat.

Afbakening onderzoeksvraag en doelstelling project

Uiteraard is het begrip ‘Economie’ erg breed. De onderzoeksvraag en doelstelling van het project waren daardoor ook afgebakend. Een aantal ontwikkelingen zal van invloed zijn op de toekomst van de Nederlandse economie: de opkomst van nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, biotechnologie, robotische systemen en kunstmatige intelligentie. Nieuwe internationale politieke verhoudingen, verschuiving van economische macht naar andere schaalniveaus zullen ook van invloed zijn.

Mindmap

In de mindmap zijn nog meer trefwoorden verzameld die in de verkenning aandacht kregen.

Verkenning afgerond

Imiddels is de verkenning afgerond. Op 1 april 2019 is de serious game Economie gepresenteerd en is het eerste exemplaar van de publicatie ‘Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet? Hoe wij produceren, consumeren en herverdelen in 2050’ overhandigd aan  Ilma Merx, algemeen directeur van de dienst Stadsbeheer bij de gemeente Den Haag.

Publicatie

De publicatie ‘Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet? Hoe produceren, consumeren en herverdelen wij in 2050’ is te bestellen of downloaden via bovenstaande link.

Game ‘De Toekomst op het spel’

Bij de verkenning is een serious game ontwikkeld, ‘De Toekomst op het spel’. Dit spel is op dit moment niet te bestellen, maar wel nog te downloaden (dubbelzijdig printen en daarna knippen).

The game is also available in English.