Economie

Op 1 oktober 2017 is projectleider Silke den Hartog-de Wilde gestart met de toekomstverkenning Economie. Hoewel nog in de beginfase van het project, begint zich al wel een duidelijke vraag uit te kristalliseren: ‘Waar verdient Nederland zijn geld mee over xx jaar?’. Er zijn veel optimisten en pessimisten die zich uitspreken over deze vraag: zijn we een veelbelovend koploper of delven we juist het onderspit en worden we een ontwikkelingsland? Het is een van de meest belangrijke vragen die op dit moment speelt – of zou moeten spelen – in het maatschappelijk debat.

Afbakening onderzoeksvraag en doelstelling project

Uiteraard is het begrip ‘Economie’ erg breed en zal de onderzoeksvraag en doelstelling van het project verder moeten worden afgebakend. Een aantal ontwikkelingen zal van invloed zijn op de toekomst van de Nederlandse economie: de opkomst van nieuwe technologieën zoals nanotechnologie, biotechnologie, robotische systemen en kunstmatige intelligentie. Nieuwe internationale politieke verhoudingen, verschuiving van economische macht naar andere schaalniveaus zullen ook van invloed zijn.

Mindmap

In de mindmap zijn nog meer trefwoorden verzameld die in de verkenning aandacht krijgen.

Meedoen en meedenken?

In 2018 gaan we met experts en stakeholders nadenken over dit soort vragen. Wilt u erbij zijn of op de hoogte worden gehouden? Mail met projectleider Silke den Hartog.