Artificiële Intelligentie

Artificiële intelligentie (AI) staat hoog op de agenda bij bestuurders en beleidsmakers. Ondanks het feit dat er veel geschreven is over het onderwerp, is er nog veel onduidelijkheid over de wijze waarop de technologie zich gaat ontwikkelen in de toekomst en wat de mogelijke impact gaat zijn op de samenleving. Het is daarom tijd voor een toekomstverkenning naar AI. Een groot verschil met andere technologieën is dat AI steeds meer autonoom wordt, waardoor we steeds meer beslissingen uit handen gaan geven. Dit heeft geleid tot de volgende centrale vraag: Wat is de impact van AI op besluitvorming in de toekomst?

Besluitvorming

Menselijke besluitvorming komt tot stand door middel van verschillende componenten. Naast feitelijke kennis spelen de beeldvorming en ambities van de betrokkenen in het besluitvormingsproces een rol. De invulling van deze componenten is sterk aan verandering onderhevig. Daarbij hebben deelnemers aan besluitvormingsprocessen vaak uiteenlopende ideeën over de werkelijkheid. Wat voor de één een onweerlegbaar feit is, is voor de ander discutabel. In dat opzicht zou je kunnen stellen dat automated decision making de nodige objectiviteit kan inbrengen. De vraag blijft echter in hoeverre AI menselijke besluitvormingsprocessen kan overnemen. En in hoeverre we dit willen (en kunnen) toestaan.

Preferable future

De toekomst wordt vaak gezien als iets wat ons overkomt, maar het is eigenlijk iets waar we als mens zelf sturing aan geven. De ambitie van deze toekomstverkenning is om met een multidisciplinaire groep experts te werken aan een formulering van de gewenste toekomst van AI en welke rol Nederland hierin kan spelen. Om hier te komen is de toekomstverkenning opgedeeld in drie deelonderzoeken: In deel 1 ligt de focus op de technologie, in deel 2 op mogelijke toekomstscenario’s en deel 3 op ethische vraagstukken. Alle inzichten worden verzameld op http://www.detoekomstvan.ai. Wil jij hierover meedenken? Neem dan contact op met projectleider Rudy van Belkom.