Over STT Academy

Page
De STT Academy organiseert masterclasses en cursussen voor bestuursleden en sponsors, voor strategen uit betrokken bedrijven en de overheid, maar ook voor andere stakeholders. Via deze masterclasses wordt het gedachtengoed uit de verkenningen ook verspreid.
Lees meer

Zuid-Koreaanse delegatie bezoekt STT

Nieuws
Op 17 juli 2015 bracht een  Zuid-Koreaanse delegatie een bezoek aan STT. De delegatie bestond uit de directeur en twee plaatsvervangende directeuren van het drie jaar geleden opgerichte Policy Planning Department van het Zuid-Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de plaatsvervangend ambassadeur, de eerste secretaris en een onderzoeksmedewerker van de Zuid-Koreaanse ambassade. Horizonscan 2050 Aanleiding van het […]
Lees meer

STT Winterschool

Page
De toekomst is per definitie onzeker, dus moeten wij bij de ontwikkeling van langetermijnstrategieën rekening houden met allerlei onzekerheden. Tijdens de STT Winterschool leren cursisten hoe om te gaan met onzekerheden bij het nemen van beslissingen. Daarnaast leren ze hoe ze een langetermijnstrategie kunnen ontwikkelen. Werkvorm De werkvorm bestaat uit hoorcolleges en interactieve oefeningen. Cursisten […]
Lees meer

‘s Werelds meest betrouwbare robot

Nieuws
Op 4 maart kwam Young STT voor de eerste keer dit jaar bijeen. Ditmaal voor een lezing door drs. Marieke Schoots van Tilburg University. Marieke Schoots vertelde ons over het belang van de social sciences binnen het technologiedebat, en dan in het bijzonder in het debat over AI. Onzekere toekomst We leven in een tijd […]
Lees meer

Horizonscan uit de startblokken: 1e bijeenkomst begeleidingscommissie

Nieuws
De horizonscan is inmiddels in volle vaart van start gegaan; de begeleidingscommissie is geformeerd, en is half december voor het eerst bijeengekomen. Behalve de begeleidingscommissie, die bestaat uit toekomstonderzoekers, professionals uit het bedrijfsleven en creatieve professionals, gaat Eva samen met deelnemers uit Young STT bijeenkomsten houden over de methodische kant, de dilemma’s die bij de horizonscan […]
Lees meer

Eefje Op den Buysch

Page
Eefje Op den Buysch verkent namens STT het thema zelfredzaamheid. Een veelbesproken onderwerp in het maatschappelijk debat over de participatiesamenleving. Zelfredzaamheid valt voor velen samen met zelfstandigheid. Maar op het moment dat zelfstandig zijn moeilijk is, door bijvoorbeeld stress, pech, ziekte of een beperking, zijn ogenschijnlijk basale vaardigheden opeens helemaal niet zo vanzelfsprekend. Eefje onderzoekt […]
Lees meer

Rudy van Belkom

Page
Rudy van Belkom onderzoekt namens STT de toekomst van artificiële intelligentie (AI). Hij kijkt hierbij naar de impact van AI op besluitvorming in de toekomst. Zijn ambitie is om met een multidisciplinaire groep experts te werken aan een formulering van de gewenste toekomst van Nederland in relatie tot AI. Om hier te komen werkt hij tevens de mogelijkheden van de […]
Lees meer

Carlijn Naber

Page
Carlijn Naber onderzoekt namens STT de toekomst van veiligheid. Hierbij gaat zij vanuit het perspectief van de mens over de grenzen van sectoren en domeinen heen op zoek naar relevante technologische ontwikkelingen. Het resultaat is het ontwikkelen van beelden over de veranderende betekenis van veiligheid in de toekomstige samenleving. Daarnaast coördineert zij de activiteiten van Young STT. Carlijn […]
Lees meer

Leven op meerdere planeten?

Nieuws
Elon Musk heeft een droom. Hij wil dat we rond 2040 een multi-planetary species zullen zijn; een soort die niet alleen op aarde leeft, maar op meerdere planeten. En waarom? Omdat er veel bedreigingen zijn die de aarde, of het leven op aarde, kunnen wegvagen. Maar is dit toekomstbeeld haalbaar? En is het wenselijk? Young […]
Lees meer

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Page
De Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) is een onafhankelijke stichting. STT is in 1968 opgericht door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). STT wordt gefinancierd uit bijdragen van overheid en bedrijfsleven en voert al meer dan 50 jaar brede toekomstverkenningen uit (domeinoverstijgend en interdisciplinair) op het snijvlak van technologie en samenleving. Toekomstverkenningen STT kijkt ver vooruit. De […]
Lees meer

Essay – Everyone knows post-corona: in the past everything was better

Page
“Your home is your castle”, “Blood is thicker than water”, and “Better a good neighbour than a distant friend”. These concepts seem outdated in an era where twenty-year-olds have stories about their world travels, and in which social contacts are largely determined by exchanging digital messages with friends. But the SARS-Cov2 coronavirus made us suddenly […]
Lees meer

Essays about Netherlands Normal after corona

Page
In the context of the project 4 x Netherlands Normal after corona, young professionals are invited to write a personal essay on the question “What can our daily life look like after the corona crisis?”. Among the contributors were some members of YoungSTT. Read the essays – Working from home, the effect of corona and the […]
Lees meer