Over STT Academy

NTV-voorzitter Erik van de Linde opent de bijeenkomst

De STT Academy organiseert masterclasses en cursussen voor bestuursleden en sponsors, voor strategen uit betrokken bedrijven en de overheid, maar ook voor andere stakeholders. Via deze masterclasses wordt het gedachtengoed uit de verkenningen ook verspreid.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

  • methodiek van verkennen;
  • toekomstverkenningen en innovatie;
  • risk assessment;
  • human factors.

Young high potentials hebben zich verenigd in Young STT. Ook studenten worden via de Academy ingezet bij de verkenningen.

Daarnaast worden regelmatig externen betrokken voor het geven lezingen, schrijven van artikelen of het organiseren van activiteiten.