Onderwijs

Regelmatig geven de STT-projectleiders lezingen over onderwerpen gerelateerd aan de lopende en/of afgeronde toekomstverkenningen. Daarnaast is STT op verschillende manieren actief in het reguliere onderwijs, van het basisonderwijs tot het hoger onderwijs.

Hoger onderwijs
Bij specifieke activiteiten van de STT-toekomstverkenningen worden regelmatig studenten van universiteiten en hogescholen betrokken. Ook kunnen studenten stage lopen bij STT. Dat kan gaan om een onderzoeksstage of een praktijkstage. Een stage kan gericht zijn op methodieken van toekomstverkennen of onderwerpen die aansluiten bij lopende verkenningen. De afgelopen jaren hebben onder meer studenten van de TU Delft, Universiteit Twente, de VU en de Radboud Universiteit stage gelopen bij STT.

Zo is onlangs een afstudeeronderzoek afgerond over scenariostudies voor de zorg. Dit onderzoek heeft niet alleen inhoudelijke kennis over mogelijke toekomsten van de zorg opgeleverd, maar ook een wetenschappelijk gefundeerde methode voor het uitvoeren van meta-analyses voor scenariostudies. Het afstudeerverslag met een uitgebreide toelichting op die methode kan hier worden gedownload.

Daarnaast geven de STT-projectleiders college aan studenten, zowel over onderwerpen gerelateerd aan de inhoud toekomstverkenningen als over toekomstverkennen in het algemeen, en zijn zij betrokken bij de curriculum ontwikkeling van verschillende instellingen.

Voortgezet onderwijs
Ook leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden regelmatig bij specifieke STT-activiteiten betrokken, zowel individueel als in klassenverband. Dan kan het gaan om deelname aan workshops, het schrijven van verhalen, het meedoen aan enquêtes en meer.

Basisonderwijs
Voor leerlingen uit het basisonderwijs organiseert STT aparte activiteiten, al dan niet met een basis in een specifieke toekomstverkenning. Zo heeft de toekomstverkenning over voeding en geneesmiddelen de workshop “Proef de toekomst” opgeleverd. Een workshop waarin kinderen aan de hand van een verhaal over Jamie, een jongetje uit de toekomst, aan de slag gaan met het maken van winegums. De workshops brengt de kinderen op een speelse manier in aanraking met toekomstonderzoek en bevat daarnaast allerlei educatieve elementen, waaronder rekenen, natuur & techniek en  scheikunde. De workshop is met veel succes op allerlei verschillende festivals en op scholen georganiseerd. Inmiddels hebben al meer dan 1000 kinderen winegums gemaakt. Dat gebeurde onder meer tijdens de Shell Ecomarathon in de Ahoy Rotterdam, tijdens festival de Betovering in het Spuitheater in Den Haag en tijdens het Fjoetjurfestival bij de Lindenberg in Nijmegen.

Lezing?
Mocht u geïnteresseerd zijn in een lezing door een vertegenwoordiger van STT of een andere vorm van onderwijs, neem dan contact met ons op via info@stt.nl.