Democratie en technologie

‘De democratie is in zwaar weer’, is een veelgehoord statement. En niet geheel onterecht. In 2019 liet de documentaire ‘The Great Hack’ zien dat organisaties als Cambridge Analytica stelselmatig data inzetten om verkiezingsuitslagen te beïnvloeden.

Datum 1 oktober 2020
Toekomstonderzoeker Rudy van Belkom

Fake news verspreidt zich in een rap tempo en complottheorieën vieren hoogtij. Toepassingen op het gebied van gezichtsherkenning zetten ons recht op privacy steeds verder onder druk. Wat is de invloed van autonome technologieën op de toekomst van de democratie?

Democratische beginselen

We weten inmiddels dat technologie steeds vaker wordt ingezet om macht te behouden of te ondermijnen. Denk aan het censureren van internetplatforms door overheden, de inzet van desinformatie om mensen te misleiden en de toenemende monopolypositie van Big Tech organisaties. De vraag is in hoeverre onze toekomst onder invloed van technologie nog democratisch is? Om dit te onderzoeken worden vijf democratische beginselen onder de loep genomen:

  1. Vrije en eerlijke verkiezingen
  2. Transparantie en vrijheid van informatie
  3. Onafhankelijke media en persvrijheid
  4. Burgerlijke vrijheden en rechten
  5. Scheiding der machten

Overleeft de democratie artificiële intelligentie?

Deze toekomstverkenning borduurt voort op de inzichten uit de toekomstverkenning naar artificiële intelligentie (AI). Hierin lag de focus op de impact van AI op besluitvorming in de toekomst. Democratie is maatschappelijke besluitvorming. Wie mag waarover meebeslissen? Steeds meer mensen hebben het gevoel dat hun mening niet meer meetelt. En als samenleving lijken we steeds meer moeite te hebben om met elkaar overeen te komen wat waar is en wat niet. Ontwikkelingen binnen AI lijken deze polariserende werking nog verder te versterken. In dat opzicht is niet de democratie in zwaar weer, maar met name om de politieke invulling ervan, het vertrouwen in deze invulling en de spanningen in de samenleving die hierdoor ontstaan. Wil jij hierover meedenken? Neem dan contact op met projectleider Rudy van Belkom.