Robin Bergman

Toekomstonderzoeker

Robin Bergman is toekomstonderzoeker bij STT.

Projectleider Robin Bergman is in maart 2022 gestart met zijn onderzoek. Hij zal zich de komende anderhalf jaar bezighouden met de toekomst van het menselijk lichaam. Het doel van zijn onderzoek is om te duiden wat een wenselijke toekomst is voor ons menselijk lichaam.

Zo stelt hij: "Het lichaam, iedereen heeft er één en elk lichaam is anders, maar hoe ziet ons lichaam er in de toekomst uit en waarom? Er kan en gebeurt al veel. Het is niet ongebruikelijk om het lichaam mooier of beter te maken met ingrepen of medicatie, behoort IVF tot de orde van de dag en is er iemand met een camera-antenne aan zijn hoofd om kleur(tonen) te kunnen horen.”

Achtergrond

"If we accept that the present has a direct relation with the future, it seems worthwhile to explore contemporary events and thoughts, to gain insights in potential futures, and use these insights to create meaningful experiences that will impact the future."

Robin heeft een achtergrond in design research en media technologie. Voor zijn masterscriptie schreef hij een verhaal en bouwde een installatie over de kunstmatige baarmoeder. Voor STT werkte hij bij Deloitte als technology experience consultant, waar hij heeft bijgedragen aan het exploreren en verbreden van toekomsten voor tal van organisaties.

Zijn kennis, ervaring en netwerk neemt hij uiteraard mee naar zijn toekomstonderzoek. Om de wenselijkheid van verschillende visies te vormen en te peilen, zullen participatie en vormgeving waarschijnlijk een basis vormen binnen het onderzoek.

99 De Toekomst van het lichaam

Een lichaam. We hebben er allemaal één en elk lichaam is anders. De wisselwerking tussen technologie en het lichaam gaat iedereen aan. Dus de toekomst van het lichaam óók.