Patrick van der Duin

Voormalig directeur

Patrick van der Duin is voormalig directeur van STT

Patrick van der Duin (Amsterdam, 1970) studeerde macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna werkte hij als onderzoeker bij KPN Research. Vervolgens werkte hij 15 jaar bij de TU Delft en promoveerde aldaar op een onderzoek naar hoe hightech-bedrijven toekomstverkenningen toepassen in innovatieprocessen. Vervolgens werd hij lector Futures Research aan de Fontys Hogeschool. In 2016 werd hij directeur van STT en bekleedde deze functie tot april 2022.

Patrick is de afgelopen jaren onder andere betrokken geweest bij de Nationale Toekomstmonitoren (2016 en 2018) en bij de Technologiemonitoren (2018 en 2020). Hij deed ook een scenario-studie voor de Onderwijsraad (2018), maakte in 2019 scenario’s voor Fontys en deed in 2020 een technologiescan voor het Ministerie van I&W.

Patrick schreef en redigeerde onder andere de volgende boeken: ‘Toekomst in een notendop’, ‘Knowing tomorrow. How science deals with the future’, ‘Foresight in organizations: methods and tools’, ‘Met de kennis van morgen. Toekomst verkennen voor de Nederlandse overheid’ en ‘Elementair deeltje: toekomst’.

Patrick zit in de redactie van de wetenschappelijke tijdschriften: ‘Futures’, ‘The Journal of Future Studies’, ‘Foresight’, ‘The International Journal of Innovation and Technology Management’ en ‘IEEE Transactions on Engineering Management’.