Dr.ir. H.H. (Herry) Nijhuis

Directeur

NWO/ Domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), voorheen STW

Bestuurslid