Daphne Roodhuyzen

Toekomstonderzoeker

Daphne Roodhuyzen is toekomstonderzoeker bij STT.

Daphne Roodhuyzen is sinds juli 2022 werkzaam bij STT. De komende anderhalf jaar zal zij zich bezighouden met de toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie. Het doel van haar onderzoek is om te verkennen hoe de relatie tussen mens, natuur en technologie in de toekomst zou kunnen vormkrijgen. 

De manier waarop de mens en de natuur gezien en geconceptualiseerd worden is in ontwikkeling. Gangbare ideeën hierover worden in toenemende mate ter discussie gesteld. Hoe zou zich dat kunnen vertalen in de manier waarop mens, natuur en technologie zich in de toekomst tot elkaar verhouden? En wat betekent dat voor de positie en rol van technologie?

Achtergrond

Daphne heeft een interdisciplinaire achtergrond en kijkt graag met een brede blik naar maatschappelijke kwesties en de verbanden daartussen. Na haar studies Voeding en Gezondheid en Internationale Ontwikkelingsstudies (specialisatie Communication, Technology and Policy) werkte ze op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, onderzoek en onderwijs.

Als programmamaker op het gebied van extracurriculair onderwijs houdt ze zich bezig met uiteenlopende thema’s, waarbij reflectie op en discussie over wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen centraal staan. Ze heeft ervaren dat kunst hierbij een waardevolle rol kan spelen. Daphne is vertrouwd met een breed scala aan onderwerpen op het gebied van duurzaamheid, voedselsystemen en life sciences.

Fascinerend? Dat is voor haar de interactie tussen technologie en maatschappij. Daphne verdiept zich graag vanuit verschillende perspectieven in de ethische, politieke en sociale dimensies van technologische innovaties. Veel waarde hecht ze aan gezamenlijke discussie: zowel over de maatschappelijke implicaties als de gewenste richting van technologische ontwikkelingen. Haar affiniteit en ervaring met duurzaamheidsthematiek en de interactie tussen technologie en maatschappij zet ze graag in voor haar onderzoekwerkzaamheden bij STT.


102 De Toekomstige verhouding tussen mens, natuur en technologie

Hoe gaan mens, natuur en technologie zich in de toekomst tot elkaar verhouden? De relatie tussen mens, natuur en technologie is niet statisch, en zal in de toekomst, net als in het verleden, aan verandering onderhevig zijn.