Young STT verkent de Dutch Design Week 2018

16 november 2018

Op dinsdag 23 oktober 2018 bracht een delegatie van Young STT een bezoek aan de Dutch Design Week. Zij bezochten de Embassy of Health en namen deel aan een workshop georganiseerd in samenwerking met Philips Design.

If not us, then who?

Vrijwel alles in de wereld is of wordt ontworpen. Dat biedt kansen, maar geeft ook een enorme verantwoordelijkheid; aan de ontwerpers, maar ook aan beleidsmakers, opdrachtgevers, gebruikers en overheden. Samen bepalen we hoe de wereld eruitziet. Het is aan ons allemaal om deze creatieve oplossingen te omarmen en te stimuleren, dus ook aan jou. ‘If not you, then who?’ is het thema van de Dutch Design Week 2018.

Embassy of Health

De Embassy of Health is een platform voor het verkennen van nieuwe, persoonsgerichte manieren voor het aanpakken van uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn op basis van design thinking en design research. Het unieke samenwerkingsverband tussen zes Nederlandse organisaties – VanBerlo, Waag, Philips, Maxima Medisch Centrum, Dutch Design Foundation en U CREATE – brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het cross-over gebied van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.

De tentoonstelling dompelt de bezoekers onder in een interactieve omgeving, om hen te laten beleven wat de rol van design voor de zorg is en kan zijn: zowel nu, als in de nabije en verre toekomst.

Workshop Imagine 2050 … can you?

De 21ste eeuw is een tijdperk waarin de technologische mogelijkheden ongekend zijn. We zijn op zoek om nóg langer gezond en gelukkig te leven.

De deelnemers van Young STT werden tijdens de workshop gestimuleerd om creatief en disruptief te denken om de mogelijkheden van design voor de toekomst van de zorg te begrijpen. De parallelle toekomstbeelden en probes – objecten die aanzetten tot het verkennen van de toekomst door de toekomstbeelden te laten ervaren – vormden hiervoor het uitgangspunt.

Young STT deelt de ambitie van de Embassy of Health om design thinking en design research te laten integreren in de beleidsvorming rondom de gezondheidszorg, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de volgende generatie zorgaanbieders en -gebruikers goed is uitgerust om toekomstige gezondheidsuitdagingen het hoofd te bieden.