What-if scenario’s tijdens workshop Energie

23 maart 2016

Met een introductie van Ewald Breunesse (Shell) over de ontwikkeling van nieuwe technologieën begon op 16 maart 2016 de eerste workshop van de toekomstverkenning Energie. Het Algemeen Bestuur van STT had ruim een uur de tijd om na te denken over de toekomstige rol van energie in verschillende sectoren.

What-if scenario’s

Om de deelnemers te helpen om buiten de gebaande paden te denken, hadden wij vooraf een aantal van “what-if”-scenario’s bepaald.

  • Wat als er door technologische ontwikkeling een overvloed aan energie is en het gebruik van energie als gevolg hiervan gratis wordt?
  • Wat als de burger eist dat klimaatveranderingen een prioriteit worden bij politieke beslissingen?
  • Wat als schaarste van grondstoffen resulteert in een schaarste aan energie; en energie dus niet altijd meer beschikbaar is?
  • Wat als bepaalde energiebronnen plotseling wegvallen door wet- en regelgeving?

Discussie

Het idee dat energie gratis zou kunnen zijn, leidde tot grote discussie aan de verschillende tafels. Veel deelnemers hadden nog nooit stilgestaan bij dit scenario. Kan zon echt gratis energie opleveren? En is het dan echt gratis, of is het alleen maar de perceptie van gratis energie? Wat voor impact zou dit kunnen hebben op de samenleving zoals die nu is? Een veel gehoorde zorg was de mogelijke machtsverschuiving die dit tot gevolg kon hebben, en geopolitieke conflicten. De deelnemers zagen echter ook de voordelen, zoals consequenties voor de gezondheidszorg wanneer epidemieën door betere koeling en hygiëne al bij de oorsprong kunnen worden tegengehouden.

Belangrijke inzichten

Al deze inzichten zijn belangrijk als je het hebt over de toekomst van energie. In de komende weken zal de stuurgroep van het project samenkomen om definitief vast te leggen welke workshops wij gaan organiseren. Waarschijnlijk gaan we de komende maanden kijken naar echt nieuwe technologieën die pas over 25 jaar beschikbaar komen om vervolgens de stap te maken naar de impact van technologische veranderingen op de maatschappij en andersom. Wat is de rol van de maatschappij als we het hebben over implementatie van nieuwe technologieën?

Meer informatie?

Geïnteresseerd in dit project? Stuur een bericht naar projectleider Soledad van Eijk.