Vraag ‘Are you ready?’ centraal bij verkenning Economie

10 april 2019

De eindpublicatie van de toekomstverkenning Economie, ‘Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet. Hoe wij produceren, consumeren en herverdelen in 2050’ kwam tot stand in nauwe samenwerking met de klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties uit onder meer het STT Bestuur. Projectleider Silke de Wilde-den Hartog kon daarbij altijd terugvallen op de voorzitter van deze klankbordgroep, Veronique Timmerhuis, algemeen secretaris/directeur Sociaal-Economische Raad.

Omgaan met onzekerheid

Veronique: ‘De toekomst van de economie is heel erg breed en bovendien met veel onzekerheid omgeven. Het was daarom even zoeken naar een hanteerbare invalshoek. We denken die gevonden te hebben in het bieden van inspiratie om lezers zelf actief aan het denken te zetten over de toekomst in hun eigen context. We hebben daarom bij het maken van scenario’s niet voor niets gekozen voor een heel breed spectrum aan variabelen waarmee je logisch samenhangende mogelijke toekomsten opstelt.’

Boek en game

Veronique is tevreden met het eindresultaat van de verkenning: een boek èn een serious game. ‘Als klankbordgroep hebben we goed nagedacht over wat het boek en de game moesten gaan doen: ons een handelingsperspectief geven en ons ondersteunen om na te denken over de toekomst en over de vraag “Are you ready?”. Daarvoor zijn de vier scenario’s bedacht, te weten “Less is beautiful”, “Big government”, “Survival of the most efficient” en “I am technology”. De scenario’s zijn zo divers mogelijk, en dat is niet voor niets. Ze gaan over toekomsten die we misschien helemaal niet willen, maar die er wellicht toch gaan komen. Natuurlijk gaat geen van hen precies zo worden en dat hoeft ook niet. Het biedt handvatten en is daarmee is deze publicatie feitelijk een “doe-boek”.’

De serious game

Ook de serious game ondersteunt het ‘doe-karakter’. Veronique: ‘De economie is heel breed en wordt door veel zaken beïnvloed. In dat grote krachtenveld moeten wij in onze eigen context onze toekomst vinden. Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen de publicatie maar ook de serious game daarbij een prima hulpmiddel is. Het daagt uit, zet aan tot denken en is ook nog eens leuk om met elkaar te spelen.’

Publicatie downloaden

De publicatie ‘Bioprinters, grondstof-rotondes en brainternet? Hoe produceren, consumeren en herverdelen wij in 2050’ is te bestellen of downloaden via de link.