‘Verkenningen moeten beklijven’

6 oktober 2017

De Sociaal-Economische Raad (SER) is sinds 2015 lid van STT. Veronique Timmerhuis, Algemeen Secretaris, vertegenwoordigt het orgaan in het Algemeen Bestuur van STT.

Waarom is de SER lid van STT?

‘De onderwerpen van de STT-verkenningen raken inhoudelijk aan veel van de onderwerpen waar ook de SER mee bezig is. STT heeft alleen een veel langer tijdsperspectief. Voor ons is juist de kortere tot middellange termijn van belang. Wij gebruiken de resultaten van de STT-verkenningen als achtergrondinformatie. Het geeft voor ons de context aan. Wij kijken naar de consequenties van de technologieverkenningen en vertalen dat terug naar het heden: wat moeten we vandaag doen om ervoor te zorgen dat we morgen klaar staan? Dit soort langeretermijnperspectieven geven inzicht in hoe het kan worden.’

Bent u bij een STT-verkenning betrokken (geweest)?

‘Tot dusver nog niet, maar ik neem binnenkort zitting in de stuurgroep van de verkenning Economie.’

Wat is het belang van STT voor de maatschappij?

‘Het vooruitkijken, het nadenken over wat technologische ontwikkelingen betekenen voor de maatschappij en dat vervolgens uitwerken. STT doet dat met een diversiteit aan invalshoeken en met een brede betrokkenheid. Niet alleen vanuit de techneuten, maar vanuit bedrijven, overheden en de wetenschap. Belangrijk is dat STT de verkenningen deelt. Zorg ervoor dat al die verschillende mensen die op de een of andere manier aan een verkenning meewerkten, zich de verkenning eigen maken en die breed uitdragen, ook al is niet iedereen het er op alle punten mee eens. Samen aan een verkenning werken heeft absoluut een meerwaarde boven iemand die in zijn eentje in twee jaar een boek schrijft.’

Wordt er voldoende met de verkenningen gedaan?

‘Het samen delen en je de verkenningen eigen maken, dat kan naar mijn idee nog beter. Iedereen heeft drukke agenda’s en dat vergt dus creatief nadenken hoe je dat effect verder kunt versterken. Ik vind het belangrijk dat STT continu aandacht heeft voor het laten beklijven van de verkenningen. Dat krijg je niet door alleen een boekje te maken, mensen hebben vaak geen tijd om een publicatie te lezen. STT moet goed nadenken hoe ze de concrete resultaten in compactere vormen kunnen delen.’

Wat zou een onderwerp voor een van de komende verkenningen kunnen zijn?

‘Duurzaamheid en de transitie naar een circulaire economie, daar zitten enorme technologische vraagstukken omheen. Ik bemerk bij gesprekken met andere STT-betrokkenen de behoefte om bredere onderwerpen op te pakken. Maar STT staat voor Stichting Toekomstbeeld der Techniek, dus moet STT “techniek” er als hun core competence absoluut inhouden. Gebeurt dat niet, dan onderscheidt STT zich niet meer ten opzichte van andere organisaties en instituten die zich richten op het maken van toekomstbeelden. De twee lopende verkenningen Economie en Onderwijs zijn zo breed qua thematiek, dat ze het risico lopen die focus kwijt te raken. Ik wil dan ook benadrukken: vergeet je kern niet.’