Veronique Timmerhuis voorzitter stuurgroep verkenning Economie

21 februari 2018

Veronique Timmerhuis, Algemeen Secretaris van de SER, wordt voorzitter van de stuurgroep van de verkenning Economie. Wij zijn ontzettend blij dat mevrouw Timmerhuis deze belangrijke rol in het project gaat vervullen. Zij gaf in oktober nog een interview aan STT over het belang van het laten beklijven van toekomstverkenningen.

Samenstelling stuurgroep

In de stuurgroep van de toekomstverkenning Economie zijn onderstaande organisaties vertegenwoordigd:

  • Sociaal-Economische Raad (SER)
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIVI)
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Fontys Hogescholen
  • Oost NV
  • VNO-NCW – MKB-Nederland
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Rabobank

De komende periode wordt nog een aantal organisaties aan de stuurgroep toegevoegd.

Publicatie trendanalyse in mei 2018

De stuurgroep komt in februari 2018 voor de eerste keer bijeen. Een eerste tussenresultaat ziet in mei 2018 het licht. Dan wordt de trendanalyse, het resultaat van de voorstudie, (digitaal) gepubliceerd.