‘Veiligheid in de toekomst’ gepresenteerd

14 maart 2019

Veiligheid is een proces waarbij het draait om gevoelens en beslissingen van mensen in interactie met hun omgeving en met technologie. Dit betekent dat wij als mens, beleidsmaker, professional of politicus zelf kunnen bijdragen aan het veiliger maken van onze samenleving. Dat is de conclusie van de door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) uitgevoerde verkenning over de toekomst van veiligheid. Op 14 maart jl. is het eerste exemplaar van de publicatie ‘Veiligheid in de toekomst’ door Patrick van der Duin en Carlijn Naber (namens STT) overhandigd aan Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem en voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Dat gebeurde tijdens het NVVK Veiligheidscongres 2019.

Toekomstreflecties en handelingskaders

Hoe gaan wij in de toekomst om met veiligheid en wat is hierin de rol van technologie? Dat staat in deze verkenning centraal. In uiteenlopende toekomstreflecties worden mogelijke invullingen van veiligheid beschreven in de samenleving van de toekomst. Het zet aan tot denken en stelt vragen. ‘Veiligheid in de toekomst’ biedt ook handelingskaders over hoe wij ons veilig kunnen voelen in verschillende toekomstige situaties. De lezer wordt uitgedaagd om met een positieve houding actief aan de slag te gaan met veiligheid: door te experimenten, beslissingen te nemen die zijn gericht op de lange termijn en breder op zoek te gaan naar samenwerkingen.

Menselijk perspectief

Het begrip veiligheid wordt in de driedelige toekomstverkenning op een positieve manier benaderd, met een actieve invalshoek en vanuit het perspectief van de mens. Met veiligheid wordt gedoeld op datgene wat maakt dat je je comfortabel voelt. Verbinding, solidariteit en geborgenheid zijn daarbij belangrijke thema’s die op een positieve manier invulling geven aan veiligheid. De rol van technologie bij de invulling van veiligheid is tweeledig. Technologie is enerzijds de accelerator van ontwikkelingen in de samenleving van de toekomst en het zijn anderzijds de technologische toepassingen die handvatten bieden in de omgang met diezelfde ontwikkelingen.

Gelaagdheid van veiligheid

Projectleider Carlijn Naber: ‘Ik nodig de lezer in de drie publicaties uit om zichzelf continu af te vragen wat hun rol en verantwoordelijkheid zou kunnen zijn in mogelijke toekomstige situaties. Het is tijd om de toekomst van veiligheid zelf te ontdekken en te breken met het denken over veiligheid als uitkomst. Het debat over de organisatie van onze samenleving op basis van verantwoordelijkheid en structuur moet plaatsmaken voor kaders over hoe je je veilig kan voelen in de diversiteit aan situaties die in films, series en boeken wordt geschetst. Vandaar mijn overtuiging om niet direct te kijken naar wat er qua technologie allemaal mogelijk is en welke mogelijke veiligheidsrisico’s dat met zich meebrengt. Ik doe juist een poging om de gelaagdheid van veiligheid te begrijpen vanuit verschillende invalshoeken. Inmiddels is het mijn overtuiging dat veiligheid in de toekomst niet het resultaat gaat worden van datgene wat je er aan regels instopt. Veiligheid krijgt juist betekenis door de interactie tussen mensen en hun omgeving.’

Publicatie bestellen of downloaden

De publicatie is hier te bestellen of te downloaden.