Veel spin off voor publicaties STT

15 november 2018

De toekomstverkenningen die STT uitvoert en waarvan de resultaten vervolgens in een publicatie worden opgenomen, hebben veel spin off. Mooi voorbeeld hiervan is STT 81 ‘Van autonome robots tot zilte aardappels’, alweer uit april 2015. Aan de hand van beschrijvingen van de belangrijkste technologische ontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen, narratieven en scenario’s geeft STT via deze verkenning inzicht in mogelijke toekomsten van de Nederlandse agri- en foodsector. Is het eten van gekweekte hamburgers in 2050 de normaalste zaak van de wereld, komen de bonbons dan uit onze 3D-printer, worden de boodschappen door een drone bij onze voordeur afgeleverd? Het kan, misschien zelfs al veel eerder dan 2050…

AgriFoodTech Platform, de EU en Kiev

De verkenning was onder meer aanleiding voor de oprichting van het AgriFoodTech Platform. Dit platform brengt al ruim drie jaar de maatschappelijke betrokkenheid en de dialoog over toepassing van techniek in land- en tuinbouw en de hieraan gelieerde verwerkende industrie met succes op gang.

Maar ook vanuit STT zelf gebeurde er het een en ander na de presentatie van de publicatie, die tevens in de Engelse taal beschikbaar is. Zo is er een aantal lezingen gegeven, onder meer voor het Directoraat-Generaal voor Research & Innovation van de Europese Commissie in Brussel en reisde STT-directeur Patrick van der Duin in 2017 naar Kiev om daar te spreken tijdens de Large Farm Management Conferentie. Kiev staat voor januari 2019 wederom op de agenda. Dan geeft Patrick van der Duin twee colleges over agrifood voor een MBA-cursus.

Uitnodiging voor paneldiscussie in Seattle

Op 13 november 2018 stond Seattle (VS) op het programma. Op uitnodiging van het Independent Science and Partnership Council, onderdeel van CGIAR, het grootste wereldwijde agrocultural innovatienetwerk, maakte Patrick van der Duin deel uit van een paneldiscussie met als onderwerp ‘Disruptive technologies & innovation; Leapfrogging for development – opportunities for CGIAR?’.

Patrick van der Duin: ‘Silke den Hartog-de Wilde was als projectleider verantwoordelijk voor de toekomstverkenning ‘Van autonome robots tot zilte aardappels’. Samen met haar heb ik op verzoek van CGIAR een hoofdstuk geschreven voor een boek dat CGIAR eind dit jaar of begin volgend jaar gaat uitgeven Wij benoemden een aantal scenario’s en een grote maatschappelijke uitdaging en hebben die tegen een aantal technologieën gelegd. Vervolgens gaven wij een analyse van hoe in de wereld van de agrifood met een aantal doorbraaktechnologieën om te gaan. Dat was ook aanleiding voor de uitnodiging om deel uit te maken van het panel. Het was een interessante bijeenkomst in Seattle, goed om STT ook daar te presenteren en weer nieuwe contacten op te doen.’

Wetenschappelijke publicaties

Niet alleen lezingen, paneldiscussies of het organiseren van bijeenkomsten, STT publiceert ook steeds meer in tijdschriften, nationaal en internationaal. Patrick van der Duin: ‘Er verschijnt in november een artikel in De Ingenieur, het magazine van het KIVI, over de Breakthrough Technology Monitor die onlangs is gepubliceerd. In het wetenschappelijke tijdschrift Futures verschijnt in 2019 een artikel van mijn hand en voor de World Futures Review schreef ik een artikel over Responsible Foresight. Ook dat verschijnt in 2019. In de wereld van de wetenschap duurt het nu eenmaal soms even voordat een artikel daadwerkelijk wordt gepubliceerd.’

Breed verspreid

De publicaties van STT worden breed verspreid, als hard copy, digitaal en binnenkort waarschijnlijk ook als ePub zodat ze ook op een eReader te lezen zijn. ‘En ze verschijnen niet uitsluitend meer in het Nederlands, maar ook in de Engelse taal,’ besluit Patrick van der Duin.